Markkinatiedot

Puun hinnat
Mäntytukki, pysty (€/m³)54.990.57
Kuusitukki, pysty (€/m³)54.220.15