Unknown

Säilörehunurmen viljely

 

Nurmen perustaminen

Nurmea perustettaessa pellon kunnon tulee olla hyvä ja viljavuusluokan vähintään tyydyttävä. Pellon peruskunnostuksesta, ojituksesta, maan muotoilusta, rikkakasvien torjunnasta sekä kalkituksesta tulee myös huolehtia. Nurmi kylvetään heti suojakasvin kylvön jälkeen noin 2 cm:n syvyyteen. Suojakasviksi sopivat aikaiset, vahvakortiset viljalajikkeet. Aikaisuutensa vuoksi ohra on kauraa parempi vaihtoehto suojavilja. Suojaviljan kylvösiemenmäärä on noin 150 kg/ha. Nurmen siemeneksi sopivat valmiit siemenseokset. iSeed-siemen on pinnoitettu sopivilla ravinteilla, jonka vuoksi se on erityisen sopiva hevosnurmen siemeneksi, koska se kasvattaa juurimassaa nopeasti ja kestää näin ollen kulutusta.

Nurmen voi perustaa myös kesällä. Tällöin edellisen nurmen kevätsato ehditään vielä korjata ja uusi nurmi perustetaan tämän jälkeen. Pelto jyrätään joko ennen tai jälkeen kylvön tasaisen orastumisen varmistamiseksi.

Nurmen perustamisvaiheessa sopiva lannoite on karjan- tai hevosenlanta. Lannan ravinteet tulevat parhaiten hyödynnetyksi, kun lanta mullataan heti levityksen jälkeen. Hevosen kuivikelantaa voi käyttää 10-35 m2/ha. Koska nurmen siemen itää hitaasti, suojavilja ehtii käyttää ravinteet. Nurmen oraan elvytyslannoituksen voikin tehdä suojakasvin orastumisen jälkeen pintalannoituksena tai suojakasvin korjuun jälkeen.

Hivenlannoituksesta kannattaa huolehtia jo nurmen perustamisvaiheessa. Tarvittaessa hivenlannoitus voidaan tehdä myös seuraavana keväänä lumen sulamisen jälkeen.

 

Kevät- ja kesälannoitus

Keväällä nurmi kannattaa lannoittaa jo nurmen kasvun alkaessa, jolloin maa on vielä kevätkosteaa. Hevosille tarkoitettu säilörehunurmi ei vaadi yhtä voimakasta typpilannoitusta kuin esim. lypsykarjan ruokintaan tarkoitettu. Nurmen toisen sadon lannoitus tehdään välittömästi korjuun jälkeen.

 

Luomuheinä

Luomuheinän viljelyssä ei käytetä kivennäislannoitteita. Hevosten ruokinnassa on huomioitava, että luomuheinän seleenipitoisuus on aina matala, sillä Suomen maaperä sisältää luontaisesti niukalti seleeniä. Luomuheinän ohella hevosille pitää tarjota seleenipitoista kivennäistä.

 

Kasvinsuojelu

Nurmen aukkoisuus johtuu usein suojaviljan lakoutumisesta tai rikkakasvien tukahduttamasta kasvustosta. Siksi suojaviljan rikkakasvitorjunta ja laontorjunta on suositeltavaa. Myös nurmen rikkakasvitorjunnasta kannattaa huolehtia, sillä rikkakasvit voivat vaikuttaa rehun maittavuuteen heikentävästi.

 

Suojaviljan korjuu

Suojavilja on korjattava ajoissa, jotta nurmen oraalle jää riittävästi aikaa vahvistua talven varalle. Viljan puinnin jälkeen oljet on korjattava heti pois. Jos vilja on lakoutunut, on lakopaikkoihin tehtävä paikkauskylvö. Nurmen kasvu ja paikkauskylvöjen tarve kannattaa tarkistaa myös seuraavana keväänä.

 

Nurmen lopetus

Monivuotiset nurmet kannattaa uusia viimeistään kolmannen satovuoden jälkeen. Kolmessa vuodessa kylvöheinän osuus nurmesta vähenee ja satotaso putoaa. Samalla rehun ravintoarvo heikkenee. Kestorikkakasvien torjunta kannattaa tehdä nurmen lopetuksen yhteydessä. Nurmea lopetettaessa kestorikkakasvien torjunta tehdään glyfosaattivalmisteilla.

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ

Ti, 24. kesäkuu 2014.

Uuden lannoitevuoden alussa lannoitteiden hinnat laskevat jopa 15–20 prosenttia.