Edullinen ja laadukas kotoinen rehu

Kotoinen rehu on edullista sikojen ruokinnassa.Suunniteltaessa rehuviljan tuotantoa omalle karjalleen viljelijän on huomioitava sekä kasvin kasvuedellytykset että eläinten tarpeet. Edullinen ja laadukas rehu on kannattavan kotieläintalouden perusedellytys. Tuhannen kilon sadonlisäys hehtaarilta tuottaa rehun esimerkiksi 53 lihasialle. Suuri sato alentaa myös rehuyksikön hintaa ja siten lihan ja maidon tuotantokustannuksia.  

Suomalaisilla maatiloilla tehdyissä ohrakokeissa sato nousi 140 typpikiloon asti. Käytännön viljelyssä 120 kiloa typpeä on tuottanut parhaan taloudellisen tuloksen. Yli 5 000 kilon sadot ovat saavutettavissa lohkoilta, joiden pH on vähintään tyydyttävää tasoa, lannoitus on suunniteltu viljavuustutkimuksen ja ympäristötuen ehtojen mukaisesti ja kasvinsuojelu hoidetaan tarpeen mukaan. Rikkatorjunnan lisäksi on erityistä syytä kiinnittää huomiota laontorjuntaan sekä kasvitautien torjuntaan, jotta saada suurijyväinen sato tyydyttämään eläinten energiantarve. Riittävällä typpilannoituksella varmistetaan rehun korkea valkuaispitoisuus. Tavoitteeksi tulee asettaa yli 12 % valkuaispitoisuus.

Karjanlannan käyttö on osa rehuntuotantoa

Karjanlannan ravinteet kannattaa hyödyntää tehokkaasti rehuntuotannossa. Karjanlanta sopii parhaiten lohkoille, joiden fosforitarve on suuri. Näillä lohkoilla satovasteen lisäksi karjanlanta parantaa pellon yleistä kasvukuntoa pidemmällä aikavälillä. Lannankäyttöä tulee välttää mailla, joiden fosforitila on jo hyvä tai parempi. Näillä lohkoilla fosforista ei enää saada satovastetta ja samalla vältytään vesistöjen kuormitusriskiltä. Lantaa käytettäessä kannattaa huomioida sen ravinnesuhteet ja täydentää sitä sopivalla väkilannoitteella. Lannan käyttöä ohjaavat ympäristötukijärjestelmä ja nitraattidirektiivi.

Lannan täydennyslannoite