Tukkien hinnat ovat nousseet korkealle

Kuusitukin hinta on noussut historiallisen korkeaksi. Mäntytukin ja koivutukin hinnat ovat niinikään nousseet viime kuukausina. Kuitupuiden hintakehitys on ollut vakaa. Kaikki edellytykset vilkkaalle puukaupalla ovat olemassa sekä hinnan että kysynnän puolesta.

Kysytyimpiä puukaupan kohteita ovat mänty- ja kuusitukkivaltaiset uudistushakkuut. Myös kesäkorjuukelpoisten harvennusleimikoiden kysyntä on hyvä. Energiapuuta ostetaan kaikilla kauppamuodoilla. Osoitteesta www.metsaliitto.fi saat ostoesimiesten yhteystiedot ja tietoa puun hintakehityksestä. Lisäksi voit jättää sivulla tarjouspyynnön ja laskea sivun laskurin avulla alustavan hinta-arvion puukaupallesi.

Elokuun alussa uusiutuvissa metsänhoitosuosituksissa metsän uudistamiskypsyyden kriteerit alenevat. Tämä lisää uudistuskypsien metsien määrää 200 miljoonalla kuutiometrillä. Se tuo monelle metsänomistajalle tervetulleen mahdollisuuden aikaistaa hakkuutulojensa käyttöä tai sijoittamista.


AIHEESEEN LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ

Pe, 28. marraskuu 2014.
Suomesta on löytynyt eläviä mäntyankeroisia. Ankeroiset löytyivät Eviran tekemässä tarkastuksessa Yhdysvalloista tulleista puulavoista. Puulavat hävitettiin polttamalla.
Ti, 28. lokakuu 2014.
Hirvet aiheuttavat vuosittain suuria tuhoja taimistoissa, Jos taimisto on alueella, jossa hirvieläinkanta on suuri, on taimien suojaus hirvikarkotteella ainoa keino.
Ti, 01. heinäkuu 2014.
Mitä tehdä jos metsään mennessään löytää vanhasta kuusikosta pystyyn kuolleita yksittäisiä runkoja tai puuryhmiä? Valitettavan usein asialla on kirjanpainaja.
Ma, 05. toukokuu 2014.
Palax järjestää juhlavuoden kunniaksi klapikoneen hyväntekeväisyys-huutokaupan. koko myyntihinta tullaan luovuttamaan hyväntekeväisyyteen Lastenklinikoiden Kummit ry:lle.
Pe, 02. toukokuu 2014.
Metsänomistajan kannattaa seurata metsätilansa kuntoa.  Säännöllinen hoito vähentää metsätuhojen riskiä.