Puutossairauksia

Lihasrappeuma

Aiheuttaja:  Seleenin ja/tai E-vitamiinin puutos. Nykyisin puutokset ovat harvinaisia, koska kaupallisiin rehuihin ja lannoitteisiin lisätään seleeniä.

Altistavia tekijöitä: Luomutuotannossa voi esiintyä lihasrappeumaa, jos riittävästä seleenin saannista ei huolehdita. Runsas tyydyttämättömien rasvahappojen käyttö ruokinnassa.

Yleisyys: Nykyisin harvinainen. Lihasrappeumaksi luultu vasikan ylösnousukyvyttömyys johtuu usein muista sairauksista, esimerkiksi ripulivasikan paastottaminen voi aiheuttaa lihasten kuihtumista ja makuulle jäämistä.

Oireet: Erilaisia, äkkikuolemasta makuulle jäämiseen ja jäykkään ja haluttomaan liikkumiseen. Yleensä ruumiinlämpö ja hengitystiheys ovat normaalit, mutta sydämen lyöntitiheys voi olla kohonnut.

Diagnoosi: Perustuu esitietoihin rehuista ja lannoitteista, oireisiin ja raadonavauslöydöksiin. Entsyymianalyysi verinäytteestä.

Hoito: Seleeni ja E-vitamiini ruiskeina tai suun kautta annettuna. Yliannostus voi aiheuttaa myrkytystilan.

Ennaltaehkäisy: Seleenin ja E-vitamiinin saannista huolehtiminen varsinkin silloin, kun ei käytetä kaupallisia lannoitteita ja rehuja tai käytössä on saman syksyn vilja. Myös kantavien emien riittävä seleenin ja E-vitamiinin saanti on tärkeää. Rehujen seleenimääritykset.

Aivokuorikuolio (CCN)

Aiheuttaja: B1-vitamiinin eli tiamiinin puutos. Tiamiinia hajottavan entsyymin (tiaminaasin) muodostuminen bakteeritoiminnan seurauksena.

Altistavia tekijöitä: Pötsin toiminnan häiriöt ja ripulit. Karkearehun puutos.

Yleisyys: Harvinainen, yleensä yksittäisillä vasikoilla tai nuorilla hyväkuntoisilla eläimillä.

Oireet: Hermostollisia oireita kuten vapina, kouristukset, pään vetäminen yläviistoon, sokeus. Ilman hoitoa kuolema seuraa vasikalla yleensä 1-2 päivän kuluessa. Lievemmissä tapauksissa väsymys ja hoipertelu.

Diagnoosi: Tyypilliset oireet, raadonavauslöydökset.

Hoito: B1-vitamiini ruiskeena usean päivän ajan. Aikaisessa vaiheessa aloitettu hoito tehoaa usein vuorokauden sisällä. Hyvä ja pehmeä makuupaikka.

Ennaltaehkäisy: Hyvälaatuisen karkearehun saanti. Äkillisten ruokinnan muutosten välttäminen.

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ

Ma, 29. syyskuu 2014.
Tilojen rakennemuutos jatkuu edelleen suomalaisessa maidontuotannossa. Tilakoko kasvaa ja samalla tilojen lukumäärä vähenee. Laajentavien tilojen onkin ennakoitava laajennuksesta koituvat haasteet.
Ti, 23. syyskuu 2014.
MaitoPro-rehuihin tänä syksynä lisätyt hivenaineet varmistavat lehmien hyvää vastustuskykyä, sorkkien kuntoa sekä hedelmällisyyttä.
To, 18. syyskuu 2014.
Polyfenoleilla on antioksidanttinen vaikutus, kuten myös esimerkiksi E-vitamiinillä, C-vitamiinillä ja seleenillä kotieläinten ruokinnassa.  Polyfenolit parantavat eläimen antioksidanttistatusta ...
Pe, 11. heinäkuu 2014.
Rehuista ja rehukaupasta on käyty kevään ja alkukesän mittaan vilkasta keskustelua.