Olet täällä

Ajankohtaista perunan kasvinsuojelusta Osa6

Lehti- ja mukularuton torjunta

Perunarutto iskee perunaan jokaisessa sen kehitysvaiheessa ja se leviää maan, jääntiperunan ja siemenen mukana. Perunarutto aiheuttaa satotappioita alentamalla sadon määrää ja heikentämällä laatua. Se on myös uhka varastointikestävyydelle.

RIDOMIL® GOLD, REVUS®, REVUS® TOP ja SHIRLAN®

torjuvat perunaruton. Kasvustossa on oltava ruttosuoja päällä koko ajan, jotta rutto ei pääse yllättämään.

Käyttömäärät ja varoajat: Ridomil Gold 2 kg, 14 vrk; Revus ja Revus Top 0,6 l/ha, 3 vrk, Shirlan 0,4 l/ha, 7 vrk.

Hyvä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan:

1. Ridomil Gold
2. Revus tai Revus Top
3. Revus tai Revus Top
4. Shirlan
5. Shirlan

Kaikki valmisteet voi ruiskuttaa tankkiseoksena mm. Solatrel®in kanssa.

Arto Markkula / Syngenta Crop Protection A/S

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä