Olet täällä

RUISMESTARI 2015 on MTY Mäki-Latvala

Voittajat valitsi raati, jossa oli mukana Satu Pura Pro Ruis yhdistyksestä, Uolevi Oristo Koneviestiltä, Tero Hirvi Fazer Myllyltä, Heikki Jalli Lukelta sekä viljelijä Kalle Oivanen.

  • Kilpailun tavoitteena oli lisätä viljelijöiden kiinnostusta rukiin viljelyyn, kannustaa tavoittelemaan korkeita satoja ja tuomaan esille hyviä rukiin viljelyn käytäntöjä, Satu Pura kertoo.

Rukiin viljelijöille suunnatussa kilpailussa kilpailtiin vuoden 2015 puitavasta ruissadosta. Kyseessä ei ole puhdas satokilpailu, vaan raati kiinnitti huomiota myös viljelytekniikkaan, viljelyn taloudellisuuteen sekä ympäristönäkökulmaan.

Kilpailijoiden tulokset erinomaisia  

Kilpailussa oli mukana 13 tilaa eri puolilta maata. Tilojen ruisalat vaihtelivat 5 hehtaarista yli 80 hehtaariin. Kilpailijat saivat korkeita keskisatoja reilusta 5000 kg aina yli 8000 kg saakka. Mukana oli niin populaatio- kuin hybridirukiin viljelijöitä.

  • Erityisen yllättynyt olen siitä, että isollakin ruispinta-alalla saatiin hämmästyttävän korkeita satoja, kilpailun pääsponsorin Koneviestin edustaja Uolevi Oristo kertoo. 

Kunniamaininta siementuottajalle

Kotimaan siemenhuollon kannalta on tärkeää, että ruis on kannattava ja kilpailukykyinen kasvilaji myös siementuotannossa. Tämän vuoksi raati halusi muistaa kunniamaininnalla kilpailuun osallistunutta Janne Tiiriä kunniakkaasta työstä kotimaisen siementuotannon puolesta. Tiiri viljelee Reetta-ruista siemeneksi Oripäässä.

Mäki-Latvalan tilalla paneudutaan viljelyn jokaiseen vaiheeseen

Ruista on ollut Mäki-Latvalan tilalla viljelyksessä lähes joka vuosi. Tilan päätuotantosuuntana on sikatalous. Viljelyssä hyödynnetään myös tilan omia tuotantopanoksia. Tilan 8,45 hehtaarin ruisalalta puitiin tänä syksynä hybridiruislajikkeita Evoloa ja SU Allawia.

  • Hybridiruis on antanut uuden innostuksen ja kipinän rukiin viljelyyn. Hybridilajikkeet tarjoavat uusia haasteita ja korkean satopotentiaalin, Mikko Mäki-Latvala kertoo.

Mäki-Latvalat etsivät aktiivisesti tietoa rukiin viljelystä. Tilalla uskotaankin, että jokaiseen viljelyvaiheeseen paneutuminen ja toimenpiteiden tarkka ajoitus ovat avaimia korkeaan satoon.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä