Olet täällä

Vuoden 2017 maataloustuet vahvistettiin

Hallitus päätti tänään 19.1. maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2017, jotka muodostuvat pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Kansallisten tukien määräraha valtion talousarviossa vuonna 2017 on yhteensä noin 328 miljoonaa euroa, joka on hieman viime vuotta suurempi edelleen jatkuvan maatalouden vaikean kannattavuustilanteen vuoksi. Kansallisten tukien kokonaismäärästä noin yhdeksänkymmentä prosenttia on pohjoista tukea ja vajaat kahdeksan prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea. Runsaan kahden prosentin osuus tukimäärästä on muuta kansallista tukea, josta nyt vahvistettu sokerijuurikkaan kansallinen tuki muodostaa noin puolet.

Kansallisten tukien määrärahasäästöistä vuonna 2017 päätettiin luopua kevään 2016 kehyspäätöksissä maatalouden taloudellisen kriisin vuoksi. Lisäksi viime syksyn budjettipäätöksissä maataloudelle kohdennettiin lisärahoitusta maatilojen tuotantoedellytysten turvaamiseen. Maatalouden kriisirahoitusta on tarkoitus käyttää muun muassa kotimaisten elintarvikkeiden menekin- ja vienninedistämiseen ja luonnonhaittakorvauksen täydentämiseen vuonna 2018 koko maassa.

Kansallisten tukien määräraha kasvaa viime vuodesta noin kuudella miljoonalla eurolla. Pohjoisen tuen kokonaismäärä kasvaa lähes neljä prosenttia. Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä vähenee noin seitsemällä prosentilla EU-komission vahvistaman tukiohjelman mukaisesti. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan aiempien vuosien tapaan.

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä on säilynyt tällä tasolla jo usean vuoden ajan. Litraa kohti maksettua tukitasoa on tarkennettu vuosittain tuotantomäärän kehityksen mukaan. Emolehmien ja emolehmähiehojen tukea, sonnien ja härkien tukea ja teurastettujen hiehojen tukea korotetaan muutamilla prosenteilla vuodesta 2016.

Pohjoista tukea maksetaan vuonna 2017 samoille kasveille kuin vuonna 2016. Rukiin, valkuaiskasvien ja avomaanvihannesten pohjoista hehtaaritukea korotetaan hieman. Lisäksi nuorten viljelijöiden hehtaarikohtaista pohjoista tukea korotetaan runsaalla kymmenellä prosentilla vuodesta 2016.

Lähde: MMM

Kommentit

Pöllö

Siis mikä pohjoinen tuki. Mille alueelle Suomea? Pohjois-Suomeen? Tampereen yläpuolelle?

Samankaltaista sisältöä

Samankaltaista sisältöä