Olet täällä

Yaralta täsmälannoitusratkaisut myös nurmille

Täsmälannoitus on tärkeässä roolissa kun haluamme vähentää ruoantuotannon ympäristövaikutuksia. Ravinteiden, ja erityisesti typen, tehokas käyttö tuo hyötyjä sekä viljelijälle että ympäristölle.

Viime kesänä Yara toi täsmälannoitusratkaisut myös nurmille. Atfarm-satelliittipalvelussa nurmiviljelijä voi hyödyntää N-Sensor nurmialgoritmiä ja tehdä levityskarttoja omille nurmilohkoilleen. Levityskarttoja voi käyttää lannoitteenlevittimessä, jossa on määränsäätöautomatiikka tai Atfarm-mobiiliapplikaation avulla ajonopeutta säätämällä.

Atfarm-levityskarttojen avulla samalla typpimäärällä voi saavuttaa 5% korkeamman nurmirehun raakavalkuaisen ja vähentää nurmilohkon eri alueiden yli- ja alilannoitusta. Typenkäyttöä voidaan tarkentaa ja ravinteiden huuhtoutumisriskiä vähentää samalla, kun sadon määrä ja laatu paranee.

Tarkennetun typenkäytön ei tarvitse johtaa alentuneeseen satoon tai huonompaan ruokinnalliseen laatuun, kun se toteutetaan Atfarm-levityskarttojen avulla.

Älä haaskaa ravinteita kasvupotentiaaliltaan heikkoihin kohtiin peltoa

Yaran Atfarm-satelliittipalvelun biomassakuvista voit tarkastella nurmikasvustossa esiintyvää vaihtelua pellollasi. Valtaosa vaihtelusta johtuu siitä, että maasta vapautuvan typen määrä vaihtelee.

Typen lisäksi syinä heikkoon kasvustoon voi olla maan tiivistyminen peltoliittymän kohdalta tai esmerkiksi kuivuus. Atfarm-levityskarttoja tehtäessä näille kohdin peltolohkoa ravinteiden määrää voidaan vähentää ilman, että sadon määrä alenee.

Kasvukaudella 2020 maasta vapautuvan typen määrä vaihteli nurmilohkoilla 20:stä yli 80:een kg N/ha.  On ymmärrettävää, että lannoituksella voidaan saavuttaa parempi satovaste alueilla, joilla maasta vapautuvan typen määrä on pieni.

Atfarm-levityskartoilla lannoitetypen määrää vähennetään sieltä, missä maasta vapautuu luontaisesti enemmän typpeä. Näillä alueilla maa voi olla multavampaa tai karjanlantaa on käytetty runsaammin vuosien saatossa. Toisaalta peltolohkolla on kohtia, joilla typpi rajoittaa sadonmuodostusta. Näille alueille Atfarm-levityskartoilla ohjataan korkeampi typpimäärä ja samalla varmistetaan rehun riittävä raakavalkuaispitoisuus.

Pienempi osa kasvustossa havaitusta vaihtelusta voi selittyä myös muilla ravinteilla. Kun Atfarm-levityskarttoja käytettäessä lannoitetaan sopivalla YaraMila Y-lannoitteella, tasoitetaan samalla myös esimerkiksi fosforin määrää peltolohkolla.  

Osallistu Atfarm-koulutukseen nurmilla 8.4. klo 10-11!

Lue lisää Atfarmista ja nurmien täsmälannoituksesta:

Atfarm – tee täsmälannoitus tilallasi helpoksi | Yara Suomi

Tekijä: 

Kommentit