Olet täällä

Suomalainen luomu tulee luonnostaan

Luomuelintarvikkeet ovat siirtyneet kirjaimellisesti ruohonjuuritasolta päivittäisiksi elintarvikkeiksi niin suuriin kuin pienempiinkin ketjuihin. Tuotteita ostavat lisääntyvästi kaikki ikä- ja yhteiskuntaluokat, tarkoituksena tehdä oikea valinta. Valinnan tulee olla hyväksi niin itselle kuin ympäristölle, sekä tukea yhteiskunnan kehitystä kestävästi. Sana luomu kertoo kuluttajalle, että tuotteen valmistus on eettistä ja valvottua, täten luotettavaa. Samoja piirteitä kuluttajat odottavat luomun tuottajilta. Luomuun sisältyy vilpitön ja jatkuva pyrkimys parempaan kokonaisuuteen. Tämän pitää myös näkyä. Luomua tulisi tuottaa samalla ajatuksella kuin sitä ostetaan, vaikkei se ole aina taloudellisesti helpointa. Oikeiden valintojen tekeminen harvoin tarkoittaa halvimman valintaa. Sillä ei myöskään tehdä suurinta tiliä. Oikeilla periaatteilla tehty tuote ansaitsee luomulisänsä hinnassa.

Luomuala kasvaa jatkuvasti Euroopassa, mikä merkitsee suurempaa hintavaihtelua myös luomuraaka-aineisiin. Suomi häviää hintavertailussa, mutta samaan aikaan suomalaisen laadun nimeen vannotaan. Euroopassa ollaan valmiita maksamaan kuuluisasta, suomalaisesta luomulaadusta enemmän kuin mitä muualla pyydetään. Meidän on siis pidettävä laatumme maineensa veroisena ja tehtävä asiat jatkuvasti paremmin ja tehokkaammin. Olemme oikealla tiellä, emmekä saa lähteä polkemaan kustannuksia vääristä syistä. Kestävät asiakassuhteet ovat avainasemassa luotettavan ja vahvan aseman luomiseen. Jatkuva kilpailutus ja halvimman perässä juokseminen lisää riskiä laatuketjun katkeamiseen. 

Vaikka hallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2020 ovat vielä kaukana, voivat Suomalaiset olla jo hyvin ylpeitä luomun tekijöitä. Tällaisella vahvalla porukalla tavoite saavutetaan – ja ohitetaan – lähes huomaamatta, eikös vaan? Luomun onnistuminen ei ole yhdestä tekijästä kiinni, vaan siihen tarvitaan vahvasti koko porukka ja kaikki eriävät mielipiteet. Ja eriäviä mielipiteitä kyllä löytyy, kun tuotanto-olosuhteet voivat olla täysin erilaiset jo naapurissa. Yhdestä asiasta kuitenkin kaikki ovat samaa mieltä – lisää tarvitaan. Mitä enemmän saamme tuotua ratkaisuja eri tarpeisiin, sitä vahvemmat mahdollisuudet meillä on tuottaa enemmän ja parempaa.

Agrimarket on noussut lyhyessä ajassa yhdeksi Suomen merkittävimmistä luomualan toimijoista. Vuonna 2012 ala laajeni luomuviljakaupasta luomurehujenvalmistukseen, joka tänä päivänä kasvattaa volyymiaan edelliseen vuoteen verrattuna 1,5-2,5 kertaisesti joka kuukausi. Laadukkaista raaka-aineista valmistetut Kotkalaiset tuotteet tukevat kotimaista luomutuotantoa ensiluokkaisella ammattitaidolla. Jalansija vahvistuu myös muilla sektoreilla ja kiinnostus kasvaa: Tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu niin siemenissä, lannoitteissa, kuin rehuissakin. Myös palvelumme ottaa hurjia harppauksia luomupuolella ja luomusta kiinnostuneita asiakkaita palvellaan agrimarketeissa kautta maan, asiantuntijamyyjien voimin.

Vähäinenkin menestys luomualalla tuo kuitenkin mukanaan myös suuren vastuun alan kehittämisestä oikeaan ja varmempaan suuntaan. Tietoa tulee tuottaa ja jakaa, sekä toimia yhteistyössä avoimesti ja läpinäkyvästi. Osaavin ja asiantuntevin joukko on asiakaskuntamme, joita kuuntelemalla saamme parhaimmat eväät oman työmme toteuttamiseen. Hankkijan tehtävä on hankkia se mitä te tarvitsette.

Kommentit