Olet täällä

Luomumaitoa lisää – kestävästi!

Luonnonmukainen tuotanto ei ole ainoastaan luomulainsäädännön pykälien noudattamista. Se on valinta, jonka avulla pyritään kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja ihmiskunnan alati kasvavan ravinnontarpeen täyttämisessä.

Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa ajatellaan ensisijaisesti eläimen hyvinvointia. Tämän jälkeen tarkastelun kohteena on tuotannon ympäristöystävällisyyden toteutuminen. Luomun etiikka piilee näissä yksityiskohdissa, joita tarkkailemalla ja tehostamalla voimme päästä vielä paljon lähemmäs kestävämpää kotieläintuotantoa.

 

Korkeampi maitotuotos säästää luontoa

Maatalous on vastuussa 9 prosentista kotimaamme kasvihuonepäästöistä. Tästä lähes kolmasosa on peräisin kotieläinten ruoansulatuksesta. Suurimpia ilmastovaikuttajia ovat lypsylehmämme, mutta syy ei kuitenkaan ole itse eläimessä. Tuotetut päästöt ovat suoraa seurausta ihmisen tekemistä ruokinnallisista valinnoista.

Mitä korkeampi maitotuotos lehmällä on, sitä vähemmän se tuottaa ympäristöpäästöjä maitokiloa kohti. Nykyiset lypsylehmämme on jalostettu pitkällä tähtäimellä hyvinkin korkeatuottoisiksi ja oikealla ravinnolla ne saavuttavat tämän potentiaalin vaivattomasti ja luonnostaan. Tarkkaan suunniteltu ruokinta antaa eläimelle tarvittavan ravinnon maidontuotantoon ilman yliruokintaa ja tämän myötä syntyviä turhia ympäristöpäästöjä.

 

Ruokinnan optimointi tuottaa tulosta

Optimointi tarkoittaa tarkkoja tarvelaskelmia ja ruokinnan täydentämistä erityisen huolellisesti vain ja ainoastaan tämän osoitetun tarpeen mukaan. Tällä tavoin tilan ulkopuolelta tuotu rehu menee oikeaan tarkoitukseen, eläimen hyötykäyttöön, eikä tilallinen maksa turhasta. Optimoinnin avulla myös maatalouden ympäristökuormitus vähenee huomattavasti, sillä päästöjä aiheuttavalle yliruokinnalle ei jää mahdollisuutta.

Ruokinnan optimointi ja sen kautta nouseva maitotuotos ei tarkoita intensiivistä ruokintaa. Optimoinnilla maitotuotos nousee oikeanlaisen ravinnon ja karjan terveyden kohenemisen myötä. Tällöin maitokilojen määrä nousee laadukkaan ja tehokkaan ravinnon myötä, eikä väkirehun määrän myötä kuten intensiivisessä ruokinnassa. Kun karja voi kokonaisvaltaisesti hyvin, se tuottaa paremmin, tiinehtyvyys paranee, sairaudet vähenevät ja käyttöikä pitenee. Jotta toivottuun tulokseen päästään, ruokinnassa käytettävien komponenttien koostumus täytyy tuntea erityisen tarkkaan, muutoksiin on reagoitava ajoissa ja raaka-aineiden laadusta huolehdittava.

 

Kotimaisen valkuaisen tarve ei ole yksiselitteinen

Maitotuotos saadaan nousuun ruokinnan kautta. Suomen luomulypsylehmien kohdalla tämä tarkoittaa muun ohella laadukkaampaa valkuaista, joka lisää ohutsuolessa imeytyvien aminohappojen määrää. Korkea raakavalkuaispitoisuus ruokinnassa ei takaa riittävää aminohappojen saantia, vaan raakavalkuaisen hajottamiseen tarvitaan energiaa.

Energiapitoisuuden nostaminen ilman samanaikaista rasvapitoisuuden nousua on tällä hetkellä luomuruokinnassa turhankin haasteellista. Raakavalkuaisen runsas määrä ruokinnassa on kuitenkin täysin hyödytöntä ilman riittävää energiaa: Yliruokinta aiheuttaa turhia ympäristöpäästöjä ja turhia kustannuksia.

Toinen vaihtoehto on pyrkiä nostamaan pötsin ohittavan valkuaisen osuutta suoraan ruokinnassa käytettävien komponenttien OIV- pitoisuuden avulla. Luomuraaka-aineista parhain ohitusvalkuaisen lähde on rypsipuriste. Käytettävän rypsipuristeen tulee kuitenkin olla rasvapitoisuudeltaan matalaa ja valkuaispitoisuudeltaan riittävän korkeaa jotta rypsistä saatava valkuainen todella päätyisi hyötykäyttöön. Mikäli rypsin rasvapitoisuus pysyy korkeana ja valkuaispitoisuus matalana, korkea rasvapitoisuus heikentää arvokkaan valkuaisen hyväksikäyttöä, jolloin rypsilisästä ei ole paljonkaan hyötyä.

 

Kotimaisuusaste kasvuun yhteistyöllä

Suomen luomulypsykarjan valkuaisentarpeen tyydyttäminen ei ole tähän asti ollut kokonaisvaltaisesti mahdollista kotimaisten raaka-aineiden matalan OIV-pitoisuuden takia. Valkuaisentarvetta on pyritty täyttämään luomurypsi- ja luomusoijapuristeen tuonnilla Euroopasta. Kun kotimaista lähdettä ei ole tarjolla, on valittava toiseksi paras vaihtoehto.

Euroopassa kilpailu on kuitenkin kovaa ja luomuraaka-aineista on tullut lyhyessä ajassa kova kauppaväline. Alalla on monia tekijöitä, jotka eivät ymmärrä, eivätkä ole kiinnostuneitakaan luomutuotannon eettisistä periaatteista. Tuonnissa on oltava jatkuvasti erityisen tarkkana ja valvottava kauppakumppaneita tehokkaasti.

Suomen Rehu on onnekseen löytänyt vakaat ja rehelliset yhteistyökumppanit, jotka pystyvät takaamaan raaka-aineidensa turvallisuuden ja alkuperän. Olemme vaativia asiakkaita, sillä meille ei riitä puristeen eurooppalaisuus. Vaadimme myös, että puristeeseen käytetty raaka-aine on tuotettu nimenomaan eurooppalaisilla luomupelloilla.

Vaativasta asenteestamme huolimatta tuonti ei ole meille pysyvä ratkaisu. Tavoitteenamme on kunnianhimoisen korkea kotimaisuusaste, tinkimättä kuitenkaan vaaditusta korkeasta laadusta ja rehuturvallisuudesta. Keräämme kotimaista luomurypsiä tavoitteenamme tuottaa luomupuristetta luomurehujemme raaka-aineeksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen on mahdollista vain erittäin hyvällä yhteistyöllä viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Luomualan kehitys parempaan ei tule itsestään, vaan vaatii alan tekijöiltä erityistä omistautumista ja uskoa asiaan. Me olemme tässä täysillä mukana.

 

Omanlaisesi rehu Suomen Rehulta

Suomen rehun asiakkailla on mahdollisuus valita oman rehunsa valmistukseen käytettävät raaka-aineet, sekä vaikuttaa rehun ominaisuuksiin reseptinsuunnittelussa. Tällöin jokainen voi toteuttaa omalle tilakokonaisuudelleen soveltuvan kokonaisuuden. Jatkossa pyrimme löytämään käyttöömme yhä useampia vaihtoehtoja. Räätälöintiä voidaan toteuttaa kaikenlaisissa olosuhteissa, sillä yksikään luomutila ei tosiaan ole samanlainen.

 

 

Partner: 

Kommentit