Olet täällä

Sikojen vitamiinitarve

Vitamiinit ovat välttämättömiä sikojen kasvun, terveyden ja hedelmällisyyden kannalta. Siat eivät kuitenkaan pysty itse tuottamaan tarvitsemiaan vitamiineja, vaan ne on erikseen lisättävä. Sikojen ruokinnassa yleisimmin tarvitaan A-, D- ja E-ryhmän vitamiineja. Näistä erityisesti E-vitamiinin puutteen on todettu olevan syynä lukuisiin sikojen sairaustiloihin. Näitä ovat esimerkiksi luuston puutteellinen kehittyminen, sydänlihaksen heikkous, mahahaava, anemia, maksakuolio, äkkikuolema ja ripuli. Lisäksi E-vitamiinipuutoksen arvellaan olevan taustalla, kun emakoilla esiintyy niin sanottua MMA-syndroomaa. Sen seurauksia ovat muun muassa vierotettujen possujen alentunut vierotuspaino ja lisääntynyt kuolleisuus. Vaikka tiedot E-vitamiinin vaikutuksista pahnuekokoon ovat puutteelliset, niin E-vitamiini katsotaan kuitenkin hyödyksi emakkojen hedelmällisyyden ylläpitämisessä.

E-vitamiinilisän tarve on suurimmillaan syksyllä, kun sioille syötetään vastapuitua viljaa. Tämä johtuu siitä, että E-vitamiinipitoisuus viljassa nousee vasta säilönnän aikana. E-vitamiinilisäys on välttämätöntä myös tuore- tai happosäilötyllä viljalla, koska happosäilöntä tuhoaa viljan E-vitamiinin kokonaan.

Annostelun osalta voidaan todeta, että E-vitamiinin suurillakaan yliannoksilla ei ole havaittu myrkyllisyysvaikutuksia.

Finlactic Oy on tuonut markkinoille uuden E-vitamiinia ja seleeniä sisältävän säilöntäaineiden LAKTA-E-tuotesarjan. Uudella tuotesarjalla pyritään yksinkertaistamaan työskentelyä tilalla. Tämä on mahdollista, kun ruokintalaitteeseen pumpulla annosteltava säilöntäaine sisältää myös vitamiinin ja seleenin. Samalla eläimet hyötyvät, kun annostelu on varmaa, tasaista ja jatkuvaa.

Lisätietoja Finlacticin tuotteista kotisivuiltamme: www.finlactic.fi.

Kommentit