Olet täällä

Pienemmillä panoksilla enemmän satoa ja laatua

Maidon- ja lihantuottajat tietävät, miten tärkeää tuotannon onnistumiselle on perusrehujen hyvä laatu. Jos säilörehu on huonoa, se heijastuu heti karjan tuotokseen ja ruokintaa joudutaan säätämään ja täydentämään monin tavoin. Vastaavasti hyvälaatuista säilörehua eläimet syövät runsaasti ja se lypsättää hyvin, eläinten mahat pysyvät kunnossa ja ruokinnan täydentäminen on helpompi hallita. Myös tilan ulkopuolelta ostettavien tuotantopanosten määrä pienenee.

Hyvälaatuisen säilörehun aikaansaamiseen vaikuttaa erittäin monet tekijät. En niitä listaa tähän, mutta eräs näistä tekijöistä on lannoitus. Kaikki tietävät, että lannoitus vaikuttaa rehusadon määrään, mutta epäilen hieman, että tuleeko kaikki ajatelleeksi sen vaikuttavan myös rehusadon laatuun kuten valkuaisen määrään, sen laatuun ja säilörehun sisältämien hivenaineiden määrään.

Ei ole aivan samantekevää, millaisia lannoitteita rehun tuottamiseen käytetään. Tilalla syntyvä karjanlanta hyödynnetään tietenkin täysimääräisesti, mutta millä lannoitusta täydennetään? Nyt, kun taloudellinen tilanne tiloilla on tiukka, haetaan ostohinnaltaan mahdollisimman edullisia ratkaisuja. Useimmiten ne ovat perinteisiä nitraattipohjaisia ratkaisuja kuten salpietari, joiden kilohinnat ovat edulliset. Tämä täydennys ei ole kuitenkaan aina paras mahdollinen, jos ajatellaan esimerkiksi sadon laatua.

Markkinoille on tuotu muita uudenlaisia perinteisille ratkaisuille vaihtoehtoisia nurmen lannoitteita, joiden käytöstä alkaa olla Suomessakin kokemuksia. Nämä nestemäiset lannoitteet levitetään joko maahan tai lehdille. Maavaikutteiset tuotteet ovat erilaiset kuin lehdille levitettävät, koska ravintoaineiden imeytymismekanismi on erilainen. Lannoitteet levitetään kasvinsuojeluruiskulla, jolloin levitys on määrällisesti tarkkaa ja menee sinne minne ne ovat tarkoitettukin. Näiden lannoitteiden huuhtoutuminen on vähäistä, mikä on ympäristön kannalta hyvä asia.

Lannoitteiden hyötysuhde on hyvä. Tämän erittäin märän kesän lannoiteseurannoissa on nestemäisillä lannoitteilla saatu selvästi parempi sato verrattuna perinteiseen lannoitukseen, vaikka levitetyn typen määrä on ollut 20 prosenttia pienempi. Tämän kesän tulokset tukevat aikaisempia kokemuksiamme.

Lannoiteseurannoissa on havaittu, että nestemäisiä lannoitteita käytettäessä sadoksi korjattavan nurmen kuiva-ainepitoisuus on korkeampi. Rehun ravintoaineethan ovat kuiva-aineessa. Lisäksi rehu sisältää enemmän hyvälaatuista todellista valkuaista ja vähemmän nitraattia. Nitraatti voi suurina määrinä olla jopa haitallista lehmälle. Hollannissa on havaittu, että sellaisilla karjatiloilla, jotka ovat pitempään käyttäneet näitä lannoitteita karjan tiinehtyvyys, tuotos ja hyvinvointi ovat parantuneet. Käytännössä se on tarkoittanut vähäisempiä lääkintäkuluja ja parempaa tulosta.

Jos mielenkiintosi uudenlaisiin lannoitteisiin heräsi, tule tutustumaan niihin osastollemme D404 KoneAgriaan Tampereelle. Varauksia ensi kesän toimituksiin tehdään jo nyt. Nähdään Tampereella!

Kommentit