Olet täällä

Mieluummin muuttunut kuin juuttunut

Kotieläinten ruokinta saattaa päällisin puolin vaikuttaa yksinkertaiselta. Säilörehua, heinää, viljaa ja hieman jotakin ostorehua rehustusta täydentämään. Ostetun rehupelletin sisällä on kuitenkin usein uusinta uutta tieteellisesti tutkittua rehuteknologiaa ja useiden asiantuntijoiden työpanosta vaatinutta tieto-taitoa. 

Uusia viime vuosina monen suomalaisenkin kotieläimen ruokinnassa paikkansa lunastaneita rehulisäaineita ovat mm. orgaaninen seleeni ja elävä hiiva. Orgaanisen seleenin hyöty on nähty erityisesti tiloilla, joilla on ollut puutetta seleenistä. Yleistyneet maidon seleenianalyysit ovat kertoneet karua kieltä seleenin riittävyydestä lypsylehmien ruokinnassa. Tekemissämme seurannoissa orgaanisen seleenin lisääminen tai sen poistaminen ruokinnasta on ollut selkeästi nähtävissä maidon seleenipitoisuudessa.  

Rehustus on jokaiselle kotieläintilalle suuri kustannuserä ja käytettävän rehun laatuun kannattaa panostaa. Tuotantopanoksia ei kannata hukata, vaan pienillä lisäyksillä voi tehostaa rehun hyväksikäyttöä. Elävän hiivan tavoite on tehostaa rehun hyväksikäyttöä. Elävä hiiva tehostaa pötsikäymistä ja tämän seurauksena mikrobit pystyvät paremmin hyödyntämään erityisesti karkearehun sisältämän kuidun. Elävä hiiva samalla huolehtii pötsin ja sitä kautta koko lypsylehmän hyvinvoinnista.

On hienoa olla mukana tuomassa eläinten hyvinvointia tukevia rehuratkaisuja ja tuotantoa tehostavia, taloudellista hyötyä tuovia uusia rehuratkaisuja suomalaisille kotieläintiloille. Ulkomaiset kontaktit ovat tärkeitä, jotta pystymme olemaan mukana kehityksessä. Parasta on, kun voimme valmistaa Suomessa suomalaisella työvoimalla uusinta tieto-taitoa sisältäviä tuotteita!

Kommentit