Olet täällä

Mistä uutta viljatilan strategiaan?

Viljamarkkinat ovat olleet tämän kauden tukkoisessa tilanteessa niin Suomessa kuin muuallakin. Ja hinnat tietysti sen mukaisia. Kasvinviljelytilojen kannattavuuden parantamiseen ViljelijänBerner on tarjonnut yhdeksi ratkaisuksi viljelykierron monipuolistamista. Erikoiskasvit ovat oikein viljeltynä kannattavia ja monipuolinen viljelykierto nostaa myös viljanviljelyn kannattavuutta. Viljatiloille sopivien kasvien mahdollisuuksia esiteltiin Vaihtoehtoja Viljalle –kiertueella, joka keräsi tilaisuuksiin yhteensä reilut 600 osallistujaa. Kiinnostusta siis riittää viljelykierron monipuolistamiseen. Vilja-alan yhteistyöryhmä julkaisi kylvöalaennusteen maaliskuun puolivälissä. Kyselyyn perustuvan ennusteen mukaan vilja-ala laskisi noin 10 000 hehtaaria eli yhden prosentin. Ennuste noteerasi muista kasveista lähinnä rypsin ja rapsin. Rapsille olisikin tulossa oikeansuuntainen vaan ei riittävä 9000 hehtaarin kasvu. Isossa kuvassa ei siis ole suuria muutoksia näköpiirissä, mutta toivottavasti tilakohtaisia onnistumisia viljelykierron monipuolistamisen tiellä kuitenkin. 

Maaliskuun puolivälissä julkaistiin myös Kansallisen viljastrategian väliraportti. Raportissa ei luvata suuria ulkoa tulevia helpotuksia viljantuotannon kannattavuuteen lähivuosina. Ongelmiksi mainitaan esimerkiksi samainen viljan viljelyalan joustamattomuus eri markkinatilanteissa, joka näkyy tämänkin vuoden kylvöennusteessa. Viljantuotanto Suomessa muuttuu lähinnä hehtaarisatotason mukaan, johon puolestaan eniten vaikuttaa sää.  Ratkaisuksi tarjotaan sopimusohjauksen vahvistamista, jolloin tuotettaisiin oikeita määriä, oikeita laatuja, oikeilla hinnoilla. Tavoitteena olisi tuottaa enemmän lisäarvoa ketjuun.

Yhtenä ongelmana väliraportti näkee myös ”vakiintuneet tavat ja toimintamallit”. Viljakauppaahan on tehty hyvin samaan tapaan jo hyvin kauan. Toki maailma ympärillä on muuttunut niin hinnoittelun, ehtojen kuin tukienkin suhteen mutta silti varsinainen viljakauppa tehdään niin kuin aina ennenkin on tehty. Digitalisaatiota ei mainita strategiapaperissa mutta ehkä pitäisi. Onhan se muuttanut jo asioita maatalouden muillakin alueilla: tukia haetaan sähköisesti ja tuotantopanoksia voi tilata verkkokaupasta. Kohtaisivatko viljan kysyntä ja tarjonta paremmin jos kauppaa käytäisiin sähköisessä kauppapaikassa? Riskinä viljelijän kannalta olisi korkeintaan se, että voi saada viljastaan paremman hinnan. 

Kommentit