Olet täällä

Kasvilaji ajan hermolla

Suomalainen kaura on nyt kuuma puheenaihe. Se näyttäytyy lehtien otsikoissa milloin uusien vientimaiden, milloin innovatiivisten elintarvikkeiden raaka-aineiden kautta. Kauran viljelyä tarjotaan myös kestävän kehityksen edistäjäksi. Villeimmissä fantasioissa kaurasta povataan jopa taloutemme uutta veturia. Kaikki tämä on positiivista pöhinää elintarvikeketjun toimijoiden näkökulmasta.  Onhan meillä oma pohjoisen vilja, joka juuri täällä tuotettuna on terveellinen elintarvike ja arvokas rehu sekä uusien mahdollisuuksien raaka-aine.

Suomalaisessa kaurassa nähdään siis suuri potentiaali. VYR:n viljastrategian mukaan (2012-2020) Suomen strategisena tavoitteena on tehdä suomalaisesta kaurasta kansainvälisten markkinoiden raaka-aine, jonka kaikki keskeiset käyttäjät tunnistavat laadun perusteella. Hyvät kauralajikkeet ovat edellytys Suomen kauraketjun menestymiselle. Jotta menestystarinasta tulisi totta, täytyy koko kauraketjun tehdä paljon töitä niin kauratutkimuksessa, kauran lajikejalostuksessa kuin tuotekehityksessä. Työhön täytyy olla myös hyvät välineet.

Kasvinjalostus nojaa vahvasti tutkimustietoon. On tärkeää tuntea kauran ominaisuuksien periytyminen ja se, miten ympäristöolot vaikuttavat ominaisuuksien ilmenemiseen valmiissa sadossa.  Kauratuotteiden jalostusasteen noustessa kauran erityisominaisuudet saavat uuden merkityksen. Erityisesti lisäarvotuotteiden kehittämiseksi tarvitaan uutta tietoa kauran kemiallis-fysikaalisista ominaisuuksista. Meidän on ymmärrettävä suomalaista kauraa teollisuuden raaka-aineena niin, että nykyisiä tuotantoprosesseja voidaan tehostaa ja kehittää uusia lisäarvotuotteita. Vain tällaista syvätietoa hyödyntäen voimme tehdä suomalaisesta kaurasta luotettavan tuotteen ja vahvistaa sen brändiä. 

Suomalaiset kauratutkijat tekivät hyvää työtä 1990-luvulla ja sen ansiosta löydettiinkin suomalaisen kauran erityislaatu.  Nyt tämä laatu on kauralajikkeissamme ja nostaa entisestään suomalaisen kauran mainetta maailmalla.

Kauran lajikejalostuksessa kasvinjalostaja kuuntelee herkällä korvalla sadonkäyttäjien – viljelijöiden, elintarvike- ja rehuteollisuuden sekä kauran viejien – toiveita ja tulevaisuuden visioita. Asetammekin jalostustavoitteemme niin, että kauran eri käyttäjät saavat ominaisuuksiltaan heille mahdollisimman hyvin sopivat lajikkeet. Erilaistuminen ja laadultaan hyvin erityisten lajikkeiden jalostus vaatii kuitenkin tasapainoilua eri ominaisuuksien välillä, kun kaikkea hyvää ei voi pakata samaan lajikkeeseen. Parantamalla kasvinjalostajan työpakkia esimerkiksi uusilla genomiikan työkaluilla, voimme kuitenkin päästä lähemmäs täsmäjalostusta ja lajikkeiden räätälöintiä eri tarpeita varten.

On hienoa saada työskennellä kuuman ja ajan hermolla olevan kasvilajin kanssa. Kaura on erinomainen raaka-aine rehuihin, elintarvikkeeksi ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Päivittäin nautittuna kaura toimii useiden sairauksien ennaltaehkäisijänä. Tulevaisuudessa löydetään varmasti vielä tuntemattomia uusia käyttökohteita.  Kasvijalostaja unelmoi, että hän voisi nopeuttaa uusien lajikkeiden kehittämistä. Siinä apuna olisivat tuore tutkimustieto ja uudet jalostusotusteknologiat. Niitä kohti meidän tulee ponnistella – ja uskoa 1990-luvun esimerkkiin tutkimustiedon tuottamasta hyödystä.

Kommentit