Olet täällä

Lisälannoituksella satoa ja laatua

Nyt kannattaa katsoa sateiden virkistämiä viljakasvustoja ja pohtia lisälannoituksen tarvetta. Lannoitus kannattaa, jos kasvustot ovat reheviä. Ne käyttävät typen hyväkseen ja kasvu saa lisälannoituksesta potkua.  

Typpi on kasvulle tärkeä ravinne − se vaikuttaa ravinteista eniten sadon määrään ja laatuun.

Korrenkasvuvaiheesta tähkimiseen

Lisätyppilannoituksella voi saada sekä lisää satokiloja että nostaa sadon valkuaispitoisuutta. Kumpaan lisälannoitus vaikuttaa, sen ratkaisee lannoituksen ajoitus.

Kun haluaa nostaa viljan satomäärää, oikea aika lisälannoitukseen on korrenkasvuvaihe. Se joka haluaa nostaa viljan valkuaispitoisuutta, tekee lisätyppilannoituksen viljan tähkän tultua esille.

Typpeä valkuaiseen

Kasvin käytettävissä oleva typpimäärä jyvän täyttymisvaiheessa vaikuttaa ensisijaisesti sadon valkuaispitoisuuteen. Jos satoa on tulossa paljon, valkuainen jää herkästi matalaksi, koska typpi on jo käytetty satokiloihin.

Typpi on osana valkuaisaineissa, siksi leipäviljojen viljelijän on hyvä varmistaa typen riittävyys, jotta sato kelpaa myllyviljaksi. Typen ohella valkuaiseen tarvitaan rikkiä − myös sitä pitää olla kasvilla saatavilla.

Paljonko lisää?

Lisälannoitukseen sopii YaraBela Suomensalpietari tai YaraBela AXAN, käyttömäärä 100–200 kiloa hehtaarille korrenkasvuvaiheessa. Jos on tarvetta typen lisäksi suuremmalle rikkilannoitukselle, oikea tuote on YaraBela SULFAn.

Valkuaisen nostamiseksi lisälannoitukseen tähkimisvaiheessa sopii lehtilannoitus YaraVita Thiotracilla, 5 l/ha 200 litrassa vettä, tai Yara Typpiliuoksella 20–50 l/ha 200–400 litrassa vettä.

Partner: 

Kommentit