Olet täällä

Niin muuttuu maailma, Eskoseni

 

Blogin otsikko on lainattu Aleksis Kiven Nummisuutareista. Tämä suomalaisille tuttu sitaatti on kirjoitettu reilut 150 vuotta sitten, mutta sopii hyvin myös tähän päivään. Maailma tuntuu ympärillämme muuttuvan juuri nyt ennennäkemätöntä vauhtia.

Maailman menon muuttuessa, on myös Suomen maatilat ja maatalous elinkeinona viimeisen 50 vuoden aikana, ja toki sitä ennenkin, kokeneet monia suuria muutoksia. Verrattuna 50 vuoden takaiseen, on maanviljelijöitä ja tiloja vähemmän, tilat ovat suurempia, maatalous on koneistunut voimakkaasti sekä erilaisten tuotantopanosten kirjo on moninkertaistunut. Maatalouskauppaan on tullut uusia toimijoita ja vanhoja on lopettanut. Liittymisestä Euroopan unioniin on yli 20 vuotta, mutta aikanaan se toi suuren muutoksen Suomen maatalouteen ja sen toimintaympäristöön sekä teki markkinoista kansainväliset. Paljon muutoksia on mahtunut myös lyhyemmälle aikavälille, viime vuosiinkin.

Ilmastonmuutoksen myötä viljelyolosuhteet muuttuvat myös Suomessa ehkä paljonkin tulevina vuosikymmeninä. Viimeisimmät ennustemallit arvioivat mm. sadannan lisääntyvän syksyllä ja talvella, kasvukauden pidentyvän, kasvintuhoojariskien lisääntyvän, sään ääri-ilmiöiden yleistyvän sekä talven lumipeitteen ohenevan.

Luken äskettäin julkaistussa selvityksessä arvioidaan mitä sopeutumiskeinoja ilmastonmuutos myös maataloussektorilta vaatii sekä mitä siihen liittyen meidän pitäisi tehdä juuri nyt. Kuten kaikki muutokset yleensä, myös ilmastonmuutos tuo mukanaan haasteiden lisäksi myös uusia mahdollisuuksia. Kasvukauden pidetessä meidän on mahdollista viljellä satoisempia, pidemmän kasvuajan lajikkeita, syysviljojen viljely yleistyy ja todennäköisesti viljelykasvivalikoimamme kasvaa mm. maissilla.

Entä ne haasteet? Sadannan lisääntyminen tuo paineita tehokkaampaan maan vesitalouden hallintaan, uudet kasvitaudit ja tuholaiset lisätarpeita niiden torjuntaan ja kasvukauden aikainen kuivuus voi leikata satotoiveita. Muuttuneet kasvuolosuhteet pitää huomioida lajikejalostuksessa.

Luken selvityksessä todetaan, että monesta asiasta tarvitaan lisää tietoa ja tutkimusta, mutta maataloudessa on sopeutumiskeinoja. Monessa asiassa maataloussektorin eri toimijoiden on tarve toimia nyt - yhdessä ja ennakoivasti. Uudet teknologiat ja sovellukset tuovat tulevina vuosina myös Suomessa uusia mahdollisuuksia mm. maatalouden täsmäviljelyyn. Digitaalisuus muuttaa eittämättä myös maatalous- ja viljakauppaa tuoden uusia kaupankäyntitapoja ja sovelluksia. Digitalisaatiota ja tekniikan kehitystä kannattaa seurata ja ottaa siitä kaikki hyöty irti. Maailma ympärillämme ja tilanteet muuttuvat, se on varmaa. Pidetään hatusta kiinni ja pysytään mukana muuttuvassa maailmassa ja ratkotaan tulevaisuuden haasteita yhdessä!

Kommentit

C-man

Viljelytekniikat ovat todella muuttuneet. 50-100 vuotta sitten pystyttiin viljelemään esim. vehnää Pelkosenniemellä lähes 100 km napapiirin pohjois puolella.Nykytekniikalla ja lajikkeilla se tuskin on mahdollista enää Oulujoen pohjoispuolella. Eli onko kehitys todella kehittynyt, ja mitä se "kehitys" todella on onko se toisaalta taantumaa. Ilmastonmuutosa on toinen mantra jota hoetaan kuin jotain todellista ja oikeaa muutosta. Kaikki mahtuu 2-300v keskiarvoon hyvin.