Olet täällä

Vesiheinäresistenssi on jo suuri ongelma

Suflonyyliureavalmisteet eli gramma-aineet ovat olleet tärkeä osa viljakasvien rikkakasvien torjuntaa jo yli kolme vuosikymmentä. Tehokkuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi gramma-aineet nousivat nopeasti yleisimmin käytetyksi tehoaineryhmäksi viljakasvien rikkakasvien torjunnassa.

Gramma-aineet vaikuttavat rikkakasvien arimpaan kohtaan eli kasvupisteeseen ja estävät siellä kasveille tärkeän aminohappojen muodostumisen. Kun aminohapot jäävät muodostumatta, rikkakasvit kuolevat. Kun samalla peltolohkolla käytetään useina vuosina pelkästään gramma-ainetta, voi rikkakasviin syntyä mutaatio, joka estää gramma-aineen kiinnittymistä oikeaan paikkaan. Aiemmin hyvin rikkakasviin tehonnut gramma-aine menettääkin tehonsa ja rikkakasvi ei kuole. On syntynyt gramma-ainekestävyys eli resistenssi.

Suomessa gramma-aineiden yksipuolisen käytön on todettu muodostavan kestäviä kantoja, ensin pihatähtimöön eli vesiheinään, josta ensimmäisiä epäilyjä tavattiin runsaat 10 vuotta sitten. Varmuudella vesiheinäresistenssi tavattiin Bernerin kokeissa vuonna 2010. Kun eräällä tilalla testattiin öljykasveilla käytettäviä uusia rikkakasviaineita tuli tilanne hyvin esiin. Koeruudulla esiintyi runsaasti vesiheinää, johon DuPontin uuden gramma-aineen tiedettiin hyvin tehoavan. Tässä kokeessa ei kuitenkaan saatu mitään tehoa edes valmisteen suurimmilla annoksilla. Pellolta kerättiin vesiheinän siemeniä, jotka laboratoriotestauksessa osoittivat gramma-ainekestävyyden.

Viime vuonna varmistui eräällä tilalla täydellinen savikkaresistenssi, johon lisävarmuutta on saatu vielä tänä vuonna. Samalla lohkolla on myös kestävää vesiheinää. Kahden viime vuoden aikana gramma-aineilla on ollut pillikkeen torjunnassa useilla tiloilla vaikeuksia. Mitä ilmeisemmin gramma-aineresistenssi on levinnyt myös pillikkeeseen.

 

Vesiheinäresistenssi lisääntynyt nopeasti

Tänä vuonna on viimeisen kuukauden aikana tullut runsaasti Viljelijän Bernerille viljelijöiltä viestityksiä, miksi vesiheinä ei ole kuollut. Kun taustoja tapahtuneelle on selvitetty, aina syynä on ollut, että torjunnassa on käytetty pelkkää gramma-ainetta tai toisena tuotteena mukana valmistetta, joka ei tehoa vesiheinään, esim. MCPA.

Valitettavasti peltoon muodostunut gramma-aineita kestävä vesiheinä tulee olemaan pitkäaikainen ongelma. Rikkakasvit siementävät tunnetusti tehokkaasti ja pellossa olevasta siemenpankista riittää siemeniä vuosiksi eteenpäin. Samoin käy kun kestävät rikkakasvit pääsevät siementämään.

 

Ennaltaehkäise vuorottelemalla viljelykasveja ja valmisteita

Helpoin ja pitkällä aikavälillä halvin keino rikkakasviaineresistenssiä vastaan on sen ennaltaehkäisy. Monipuolinen viljelykierto mahdollistaa laajemman torjunta-ainevalikoiman käytön ja siten helpottaa taistelua resistenssin hallitsemiseksi. Samalla lohkolla ei pidä käyttää kolmen vuoden jaksoa pidempään yksistään pienannosaineiden ryhmään kuuluvaa valmistetta. Joka neljäs vuosi tulee käyttää muulla tavalla toimivaa hyvin vesiheinään tehoavaa tehoainetta tankkiseoksena pienannosaineen kanssa. Näin estetään kestävien rikkakasvikantojen uusien siementen muodostuminen. Seuraa ruiskutusten onnistumista lohkokohtaisesti. Jos yksi rikkakasvilaji runsastuu ja jää jäljelle ruiskutuksesta toistuvasti, tulee hälytyskellojen soida.

Kommentit