Olet täällä

Hinta ei kerro totuutta siemenmarkkinoilla

Yksi merkittävimmistä asioista, joilla viljelijä voi itse vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen, on oikean siemenlajikkeen valinta. Suomen siemenmarkkinoilla on tällä hetkellä valtava määrä eri lajikevaihtoehtoja. Jopa niin paljon, että siemenen valitseminen alkaa olla jo haasteellista.

Miten lajikkeita kannattaa vertailla?

Ensimmäinen askel on päättää, ottaako viljelyyn aikaisen vai myöhäisen lajikkeen. Tämä jaottelu helpottaa valintaa huomattavasti. Suurimmat erot aikaisen ja myöhäisen lajikkeen välillä ovat satotasoissa. Myöhäisillä uutuuslajikkeilla satotaso on jopa 1 000 kg/ha korkeampi kuin vanhemmilla lajikkeilla sekä myös  aikaisilla uutuuslajikkeilla.

Satotasoerot ovat nykyään suuria lajikkeiden välillä. Lajiketta valittaessa kannattaakin laskea lajikkeen lopullinen tuotto, eikä vain katsoa mikä lajike on halvinta. Tuottoa voi helposti parantaa yli 100 €/ha. Mikäli tilalla on käytetty useamman vuoden samaa lajiketta kunnostamalla se itse omasta sadosta, kasvaa tuotto uutuuslajikkeeseen siirryttäessä vieläkin suuremmaksi. Onhan kymmenen vuotta vanhassa koneessakin suurempi riski vioille kuin uudessa!

Taulukot kertovat lajikkeiden kannattavuuden

Alla olevassa taulukossa on vertailtu kevätvehnän eri lajikkeita laskemalla niiden lopulliset tulokset hehtaarilta. Laskelman tarkoituksena on osoittaa eri lajikkeiden eroa kannattavuudessa. Kylvömäärän oletetaan olevan kaikilla lajikkeilla sama.

Siemenen ostohinta on asetettu välille 350-450 €/tn oletuksena, että uutuuslajikkeet ovat kalliimpia kuin markkinoilla kauemmin olleet lajikkeet. Kylvömäärän ja siemenen hinnasta on laskettu siemenen kustannus hehtaaria kohden. Lajikkeiden satotasot on otettu virallisista lajikekokeista, jotka on tutkittu vuosilta 2009-2016.

Myyntihinta on määritetty tämän hetken hintatasolla olettaen, että kaikista saadaan myllyvehnän hinta. Taulukossa on myös laskettu vehnän valkuaislisä Raisioagron laatuhinnoittelua ja virallisten lajikekokeiden valkuaisarvoja käyttäen. Näiden kautta saadaan lajikkeen tuotto hehtaaria kohden. Kun vähennämme tuotosta siemenen kustannuksen, kertoo taulukko millaisen tuloksen lajike lopulta antaa.

Laskelma ei ota huomioon kasvuaikoja eikä sitä, missä päin Suomea lajiketta on suotuisaa viljellä tai kaikkia laatuominaisuuksia, jotka vaikuttavat myllyvehnän vastaanottovaatimuksiin.

Raisioagron lajikkeet:

Muita markkinoilla olevia lajikkeita:

Olemme tehneet samanlaiset taulukot myös ohra- ja kauralajikkeista. Raisioagron oma asiakkuusvastaavasi kertoo mielellään lisää lajikkeista. www.raisioagro.com/yhteystiedot

Kommentit