Olet täällä

Mistä on satoisa nurmisiemenseos tehty?

Nurmiseosten monipuolisuutta voidaan kuvata resurssien kilpailuna tilasta ja ajasta - niin maan päällä kuin juuristossakin. Kasvutekijöiden, kuten vesi ja ravinteet, käyttö tehostuu monimuotoisessa kasvustossa.

Eri lajeilla ja lajikkeilla on usein erilainen kasvutapa ja niiden toiminnalliset piirteet, kuten kasvurytmi ja juuriston syvyys, ovat erilaisia. Maksimoimalla piirteiden ero maksimoidaan resurssien käytön tehokkuus.

Monipuolinen seos ei sisällä pelkästään useita eri lajeja, vaan seoksessa voi ja kannattaa käyttää myös useita lajikkeita. Esimerkiksi timotei-nurminataseokseen kannattaa sisällyttää useampi timotei- ja nurminatalajike.

Resurssit käyttöön tehokkaasti

Tutkimuksissa on todettu resurssien käytön tehokkuuden lisäävän satoa jopa enemmän kuin kasvuston yksittäiset satoisat lajikkeet. Tutkimuksissa on myös todettu sadon kasvavan lajien määrän lisääntyessä.

Kasvuston lajien lukumäärän lisääntyessä lähetystään ns. kyllästymisrajaa, jossa lajien määrän lisääminen ei enää kasvata biomassan määrää. Tämä johtuu päällekkäisten toiminnallisten piirteiden lisääntymisestä, jolloin resurssien käytön tehostuminen vähenee.

Sääolosuhteiden ollessa suotuisat resursseista on vähemmän kilpailua, jolloin monipuolisen seoksen etu vähenee. Kiihtyvän ilmastonmuutoksen vuoksi sääolosuhteita on yhä vaikeampi ennustaa ja ääri-ilmiöt ovat yleistyneet. Monipuolisella seoksella pystytään vähentämään tuotannon riskejä ja ne tuovat viljelyvarmuutta nurmentuotantoon.

Satotason nostolla monia hyötyjä

On kuitenkin hyvä huomioida, että jos pellon kasvukunto ja ominaisuudet ovat kunnossa, saa hyvän sadon niukemmillakin seoksilla. Faktaa on myös se, että Suomen peltojen kasvukunnossa olisi paljon parannettavaa.

Nurmipelloilta pystyy tuottamaan yli 10 000 kilon satoja hehtaarilta, kun nyt tuotamme keskimäärin 5000 kiloa hehtaarilta. Jo 2000 kilon sadonparannuksella on merkittävä vaikutus tuotantokustannuksiin ja sitä kautta maidosta saatavaan tuottoon. Satotason nosto vapauttaa myös peltoalaa nurmituotannosta tai vaihtoehtoisesti ruokit useamman lehmän hehtaaria kohden.

Monipuolisella seoksella vähemmän rikkoja

Suomen nurmipelloista rikkatorjunnan saa vain noin 10 prosenttia. Monipuolisen nurmiseoksen yksi etu on vähäisempi rikkakasvien esiintyminen. Tämä perustuu resurssien tehokkaampaan käyttöön, jolloin rikoille jää vähemmän kasvutilaa, ravinteita ja valoa.

Suosittelen siis valitsemaan monipuolisen nurmiseoksen omille pelloille, sisältää se sitten useampia lajeja tai lajikkeita!

Kommentit