Olet täällä

Vaihtoehtoisia energiamuotoja myös maatiloille

Keskustelin useiden maatilayrittäjien kanssa kesällä Seinäjoen Farmarissa ja oli mielenkiintoista huomata, että maanviljelijöiden kiinnostus maalämpöä kohtaan on kasvava trendi. Maalämpö on yhä useammin paitsi omakotirakentajan, myös liikerakennusten rakennuttajien valinta. Se on kustannuksiltaan edullinen ja myös ympäristön kannalta kestävä ja ekologinen vaihtoehto. Maatiloilla energi­an tarve on erityisen suuri yhä kasvavien yksikkökokojen vuoksi, joten maalämpö tarjoaa varsinkin maatiloille järkeviä mah­dollisuuksia. Se on varteenotettava vaihto­ehto suunniteltaessa rakennusprojekteja tilalla. Perinteisten lämmitysmuotojen yhä kallistuessa, myös vaihtaminen maaläm­pöjärjestelmään varsinkin öljylämmitys­kohteissa on varmasti kannattavaa pitkällä tähtäimellä.

Maalämpönesteeksi järjestelmiin luonnollinen valinta on kotimainen ja ympäristöystävällinen Altian Naturet. Hyvän maalämpönesteen tärkeimpiä omi­naisuuksia ovat alhainen jäätymispiste ja viskositeetti, hyvä lämmönjohtavuus ja korkea ominaislämpökapasiteetti. Nesteen on oltava yhteensopiva useiden materiaali­en kanssa, kemiallisesti stabiili, pitkäikäi­nen, myrkytön ja biologisesti hajoava. Nämä kaikki kriteerit täyttyvät Altian Naturet -tuotteissa. Altialla on vahva osaa­minen ja pitkä kokemus etanolin ja maa­lämpönesteiden valmistuksesta. Tiivis yhteistyömme porausliik­keiden kanssa sekä joustavat toimitusmahdollisuudet ovat erityinen vahvuutemme.

NATURET -maalämpönesteet ovat saa­tavilla maalämpökaivojen porausliikkei­den, maalämpöpumppujen valmistajien ja markkinoijien sekä LVI-alan tukkuliikkei­den kautta. Naturet maalämpökoheista löytyy useita esimerkkejä sivuiltamme.

 

Lue lisää www.naturet.fi.

Partner: 

Kommentit