Olet täällä

Ottaisinko säilörehun raaka-aineesta näytteen?

Säilörehun ensimmäinen sadonkorjuu lähestyy vääjäämättä koko maassa. Säilörehun analysointi on ensisijaisen tärkeää märehtijöiden ruokinnassa. Oletko ottanut säilörehusta raaka-ainenäytettä?  Sen avulla voidaan saada ennakkotietoa seuraavan sisäruokintakauden säilörehuista sekä jäljittää mahdollisia ongelmakohtia tilalla. Raaka-ainenäytteen voi ottaa jokaisesta sadosta, ja sitä suositellaankin! Kun analysoidaan raaka-aine ja valmis säilörehu, voidaan verrata rehun energia-arvoja toisiinsa. Mikäli valmiin säilörehun energia-arvo on vähentynyt raaka-ainenäytteeseen verrattuna, on kysymyksessä todennäköisesti säilönnällinen ongelma. Rehun energiaa ja valkuaista menetetään haitallisen käymisen seurauksena. Tällöin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota säilöntäaineen valintaan ja rehunkorjuun prosessiin.  

Raaka-ainenäytteeseen ei säilöntäainetta

Korjuuaikanäyte on kasvavasta säilörehukasvustosta otettu näyte, jonka avulla pyritään määrittämään oikea korjuuajankohta. Erityisen tärkeitä tietoja ovat D-arvo ja raakavalkuaisen määrä. Raaka-ainenäyte taas on jo niitetystä rehukasvustosta rehunteon yhteydessä otettu näyte, jolla pyritään saamaan tietoja tulevasta säilörehusta. Otettaessa raaka-ainenäytettä tulee huomata, että näyte otetaan karholta ehdottomasti ennen säilöntäaineen lisäämistä.  NIR –aineiston kalibraatio on tehty näytteille, jotka eivät sisällä mitään säilöntäainetta. Tästä syystä analysoitavat näytteetkään eivät saa sisältää säilöntäainetta. Säilöntäaine saattaisi aiheuttaa mittausepävarmuutta tuloksiin. Kun lähetetään tuore rehunäyte kesäkelissä analysoitavaksi, tulee muistaa näytteen nopea toimittaminen laboratorioon. Näyte on hyvä viilentää ensiksi jääkaapissa ja kääriä sen jälkeen vaikkapa sanomalehteen ennen postittamista. Rehunäyte lähetetään asiakaspalautuksena (sopimusnumero 601255), jolla posti kuljettaa lähetyksen seuraavaksi aamuksi perille Mikkeliin. Jos näyte jää postin huomaan pidemmäksi aikaa, alkaa se nopeasti lämmetä ja edelleen pilaantua. Näytteen lämpeneminen vaikuttaa analyysituloksiin heikentäen ainakin valkuais-, kuitu- ja sokerituloksia.

Raaka-aineanalyysilla monipuoliset tiedot tulevalle sisäruokintakaudelle

Säilörehun raaka-ainenäytteet analysoidaan nopealla NIR -analyysimenetelmällä. Eurofins Viljavuuspalvelun kalibroinnin tausta-aineisto on kattava, joten voimme analysoida monenlaisia tuoreita näytteitä luotettavin tuloksin. Tuoreesta näytteestä voidaan analysoida perus tai laajempi paketti. Tuoreille näytteille ei saada aivan kaikkia tietoja mitä vastaavalle säilörehulle saadaan. Suppeammallakin paketilla näytteille saadaan energia- ja valkuaisrehuarvot, kuiva-aine, tuhka, D-arvo, sokeri sekä kokoviljanäytteille tärkkelys. Tuoreesta näytteestä voidaan tutkia myös kivennäisiä. Kivennäistulokset ilmoitetaan g/ kg ka, joten tuoreen näytteen kivennäiset ovat suoraan verrannolliset säilörehunäytteiden kivennäistuloksiin. Valmiista säilörehusta ei voi ottaa näytettä ennen kuin säilönnästä on kulunut vähintään neljä viikkoa. Tämä johtaa siihen, että kaikista säilörehueristä ei välttämättä ole analyysitietoja alkusyksystä. Tässä tapauksessa rehun raaka-ainenäytteet helpottavat rehuerien syöttöjärjestyksen laatimista, ja helpottavat osaltaan viljelijän työtä.

Kommentit