Olet täällä

Panostusta täsmäviljelyyn – Mtech lanseeraa uudistuneen Wisun alkuvuodesta 2019

Täsmäviljelyssä tuotantopanoksia annetaan vain tarvittava määrä, paikkatietoa hyödyntäen. Menetelmästä kiittävät sekä ympäristö että viljelijän lompakko. Uudistuneessa ja pian markkinoille tulevassa Wisussa täsmäviljelyä pääsee hyödyntämään aiempaa monipuolisemmin. Samalla ohjelmaa on kehitetty entistä helppokäyttöisemmäksi. Wisu on saanut myös täysin uuden käyttöliittymän osana Minun Maatilani -palvelua.

Viime vuosina täsmäviljelystä on maatalousalalla puhuttu paljon niin alan yritysten, tutkijoiden kuin itse viljelijöidenkin keskuudessa. Täsmäviljelyssä viljelytoimenpiteet suunnitellaan, arvioidaan ja toteutetaan paikkatietoa hyödyntämällä niin, että tuotantopanoksia annetaan kullekin kohtaa peltoa juuri tarvittava määrä. Näin tuotantopanoksista – yleisimmin lannoitteesta – saadaan maksimaalinen hyöty.

Koska panoksia ei täsmäviljelyssä mene juurikaan hukkaan, se on samaan aikaan edullista sekä ympäristölle että kukkarolle. Ei siis ihme, että viljelijät ovat nopeasti omaksuneet ja ottaneet käyttöön uutta täsmäviljelytekniikkaa.

Uudistunut Wisu korvaa WebWisun

WebWisu on ollut jo vuosien ajan maatalousyrittäjien täsmäviljelyn työkaluna. Ohjelmalla on kätevä hoitaa viljelyn ja lannoituksen suunnittelu sekä ravinnetaselaskenta, tehdä lohkokohtaisia viljelymuistiinpanoja, viljavuustietojen hakuja, sähköisiä tukihakuja tai esimerkiksi talousseurantaa kasvilajeittain. Ohjelma huomioi viljelysuunnittelussa aina Suomen viljelyolosuhteet ja voimassa olevat ympäristötuen säädökset.

Vaikka nykyinen WebWisu on kerännyt kiitosta käyttäjiltään, on ohjelman uudistaminen koettu tarpeelliseksi, jotta se pystyy jatkossakin palvelemaan parhaimmalla tavalla viljelijöitä tekniikan kehittyessä ja tarpeiden muuttuessa. Mtech onkin lanseeraamassa alkuvuodesta 2019 täysin uudistuneen Wisun.

Siirtyminen vanhasta versiosta uuteen on kuitenkin haluttu pitää käyttäjille pehmeänä niin, että WebWisua pidetään jonkin aikaa uudistuneen Wisun rinnalla valikoimissa. Käyttäjän on myös helppo siirtyä vanhasta Wisusta uuteen, sillä minkäänlaista tiedonsiirtoa ei tarvita – uudesta Wisusta kun löytyvät kaikki käyttäjän WebWisuun tallettamat tiedot.

Uusi Wisu osaksi Minun Maatilani -palvelua

Uudistuneeseen Wisuun on tulossa täysin uusi käyttöliittymä, joka on jo nyt uudistuneessa Minun Maatilani -ohjelmassa. Jatkossa nämä kaksi ohjelmaa ovat siis yhteneväisiä ja keskustelevat keskenään.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki nykyisestä WebWisusta tutut ominaisuudet tulevat uuteen muottiin. Uudessa Wisussa on erityisesti panostettu käyttöliittymäsuunnitteluun ja käyttömukavuuteen. Ohjelma myös käyttää täsmäviljelyyn liittyvää tekniikkaa aiempaa monipuolisemmin”, Mtechin sovellusneuvoja Eero Mäkipää kertoo.

”Uudistuneessa Wisussa on mahdollisuus hyödyntää entistä paremmin paikkatietoa tuomalla esimerkiksi satokarttoja ja dronekuvia palveluun ja muodostamalla niistä karttoja. Ohjelman avulla voidaan myös luoda työnohjaustiedostoja työkoneille Isobus-tekniikkaa hyödyntämällä”, Mäkipää jatkaa.

Isobus on vakiintunut järjestelmä, joka takaa traktoreiden ja muiden työkoneiden yhteisen kielen valmistajasta riippumatta.

”Tervetullutta uudistuneessa Wisussa on sen helppokäyttöisyys”

Uudistuneen Wisun kehittämisessä on ollut mukana viljelijöistä ja asiantuntijoista koostuva pilottiryhmä, jotka ovat saaneet testata uutta käyttöliittymää ja antaneet sen pohjalta kehitysehdotuksia. Yksi pilottiryhmään kuuluvista viljelijöistä on Sastamalassa lypsykarjatilaa pyörittävä Sinikka Lakkinen.

”Tervetullutta uudistuneessa Wisussa on sen helppokäyttöisyys. Ohjelmaa oppii nopeasti käyttämään eikä opastusta tarvita välttämättä ollenkaan, sillä uusi Wisu on loogisesti rakennettu”, Lakkinen kehuu.

Uudistunut Wisu saa Lakkiselta kiitosta myös sen nykyaikaisuudesta. Wisun paikkatietoa hyödyntäviä ominaisuuksia Lakkinen pitää erityisen hyödyllisinä. Myös ohjelman keskusteleminen muiden laitteiden kanssa sekä toimiminen suoraan puhelimella ilman erillisten lisäosien tarvetta tuo omalta osaltaan sujuvuutta maatilan arkeen.

”Aion pysyä jatkossakin Wisun käyttäjänä ja suosittelen tätä ilman muuta muillekin tilallisille”, Lakkinen tiivistää.

Kommentit