Olet täällä

Mitä kasvinsuojeluaineita ja missä vaiheessa viljoilla?

Kasvinsuojeluaineiden oikea käyttö on hyvin tärkeää tehon, turvallisuuden, resistenssin hallinnan ja kannattavuudenkin kannalta. Väärä ainevalinta tai ruiskutusajankohta voi johtaa epätoivottuun lopputulokseen, jossa viljelykasvi voi vioittua ja tehot jäävät huonoksi.

Myös tankkiseoksia tehtäessä on syytä olla mieluummin liian varovainen. Tyypillistä on yrittää tehdä mahdollisimman vähällä ruiskutustyöllä sekoittamalla useampia aineita keskenään. Useimmiten yksi ylimääräinen ruiskutuskerta johtaa parempaan lopputulokseen. Viime kesän hankalista olosuhteista yhtenä oppina oli, että esimerkiksi hukkakauran torjunnassa kannattaa pyrkiä ruiskuttamaan Puma Extra tai Swipe yksinään lohkoilla, joilla hukkakauraa tiedetään olevan paljon. Muut rikka-aineet ruiskutetaan siten erikseen.

Peittaus on ensimmäinen toimenpide, joka on syytä muistaa. Valmisteen hyvä tekninen toimivuus on riittävän laajan tehon lisäksi tärkeä ominaisuus. Redigo Pro on markkinoiden juoksevin valmiste, joka sopii kevätviljojen peittaamiseen. Valmisteella on hyvät koetulokset osoittaen mm. erinomaisen tehon fusarium-sieniä (punahome) vastaan. Seedron ja Vibrance Trio ovat myös käytettävyydeltään helppoja valmisteita. Seedron soveltuu myös syysviljoille hyvän lumihometehonsa takia. Vibrance Trio sopii sekä kevät- että syysviljoille edustaen uusinta sukupolvea peittausaineissa. Todella laajan tautitorjuntatehon lisäksi Vibrance Trio:n avulla viljelykasvin juuristomassaa saadaan kasvatettua.

Rikkakasvien torjuntaan kannattaa valita laajatehoinen ratkaisu tai valmiste, mikä samalla estää gramma-aineille kestävien vesiheinäkantojen syntymistä. Valitettavasti myös savikasta ja pillikkeestä on vähintäänkin epäilyjä kestävien kantojen kehittymisestä. Harvemmin yhdellä aineella päästään hyvään tulokseen vaan tarvitaan kahden ja jopa kolmenkin aineen seos.

Classic Star on gramma-aineen ja Starane 333:n seos, josta on hyviä kokemuksia useamman vuoden ajalta. Refine Superin ja Starane 333:n seos on mielenkiintoinen uusi mahdollisuus tehoten isompiinkin rikkoihin antaen vieläkin laajemman ja varmemman tehon kuin Classic Star. Siinä Refine Superin määrää voidaan säädellä rikkapaineen mukaan 15-30 g/ha välillä. Refine Super 18-30 g/ha suositellaan rikkojen ollessa suurempia. Twist Combo (Twist 0,5 l/ha + Refine Super SX 22 g/ha + kiinnite) on uusi ratkaisu, jolla saadaan todella varma teho myös hankalissa olosuhteissa.

Classic Star kannattaa ruiskuttaa viimeistään viljan korrenkasvun alussa, Refine Superin ja Staranen seos tai Twist Combo viimeistään lippulehtivaiheessa. Tarvittaessa Nufarm MCPA:ta voidaan lisätä seokseen 1,0 l/ha, jos lohkolla on ohdaketta tai valvattia. Ariane S 2,5 l/ha on yhä markkinoiden tehokkain valinta ohdakkeen ja valvatin torjuntaan, koska ainoastaan tässä tuotteessa tehoaine kulkeutuu juurakkoon asti.

Tautiaine kannattaa ruiskuttaa lippulehdelle ohralla, kauralla ja rukiilla sekä tähkälle tultaessa vehnällä. Liian aikainen torjunta heikentää tulosta tai sitten on käytettävä kahden ruiskutuksen taktiikkaa.

Ascra Xpro on tautitorjunnan lippulaiva, jossa yhdistyvät erinomainen käytettävyys, tehot tauteihin sekä kuivuuden sietokyvyn parantaminen. Kokemukset kausilta 2017 ja 2018 ovat erinomaisia. Esimerkiksi vuoden 2018 testeissä kuivissa olosuhteissa Ascra Xpro 0,5 l/ha annoksella erottautui omaan luokkaan ja nosti satoa noin 800 kiloa hehtaaria kohden, kun muut valmisteet (strobi+triatsoleita ja SDHI-valmisteita) nostivat satoa noin 600 kg/ha. Onneksi kuitenkin strobit toimivat vielä hyvin Suomessa, joten esimerkiksi Delaro SC 325 tai uusi ratkaisu FOLI STAR-paketti (sis. Zaftra AZT 250 SC + Folicur Xpert) ovat myös hyviä vaihtoehtoja tautitorjuntaan kaikilla viljoilla.

Hivenravinteiden ruiskuttaminen on lisääntynyt, koska maaperässämme on niistä pulaa. Helppo käytettävyys ja ravinteiden nopea imeytyminen ovat hyviä kriteerejä valmistetta valittaessa.

Esimerkiksi Wuxal-tuotteet eivät tuki ruiskun suuttimia ja suurin osa ravinteista on nopeasti kasvin käytössä. Wuxal Microplant sisältää laaja-alaisesti hiveniä ja soveltuu erinomaisesti rikka-aineiden kanssa seoksiin. Wuxal Grano sisältää mm. typpeä ja rikkiä, jolloin saadaan vaikutettua positiivisesti viljan laatuun tautitorjunnan yhteydessä tehdyllä ruiskutuksella. Kolmas Wuxal tuote, Terios Mn+, on hiveniä sisältävä peittausaine. Tällöin mangaania saadaan heti viljan kehityksen alkuvaiheeseen. Redigo Pro:n ja Terioksen yhteiskäytöstä on hyviä kokemuksia, jolloin orastuminen voimistuu ja juuriston massa lisääntyy.

Zm-Grow on uusi mielenkiintoinen kierrätyslehtiravinne, jossa alkaliparistoista on eristettyä mangaania, sinkkiä ja rikkiä sisältävä valmiste. Valmiste juoksee todella hyvin ja on helppo käyttää.

Kommentit