Olet täällä

Parasta maan hoitoa on pellon viljavuudesta huolehtiminen

Ruokaa laboratoriosta -näkymää on maalailtu mediassa tasaiseen tahtiin, usein tekniikka edellä ja ilman maatalouden perustietoja. Perustellusti voi kuitenkin väittää, että maapallon väestö ja kotieläimet ruokitaan nyt ja tulevaisuudessakin peltojen ja viljelijöiden yhteistyöllä.

Maapallolla elämää ylläpitävä luonnontalouskoneisto on vertaansa vailla oleva laite, joka muuntaa maaperän ravinteet ruuaksi aurinkoenergialla. Koneiston osista, erityisesti vedestä, peltoympäristön monimuotoisuudesta ja maaperän viljavuudesta on kuitenkin pidettävä huolta. Sivilisaatiot ovat historian kuluessa nousseet kukoistukseen tai kaatuneet maan viljavuuden tahdissa.

Kohdista viljelytoimenpiteet tarpeen mukaan

Puolet viljavan peltomaan ruokamullasta on ilmaa ja vettä. Mineraaleja, eli sitä oikeaa maata, on siis vain alle puolet maan tilavuudesta ja siinä vielä pieni siivu eloperäistä ainesta. Pohjoinen erikoisuus on peltojemme suhteellisen korkea eloperäisen aineisen osuus. Sen osuutta tällaisessa maassa on vaikea lisätä, eikä siihen viljavuuden näkökulmasta yleensä ole tarvettakaan. Huolimatta pienestä osuudestaan maaperän orgaaninen aines on toimissaan monipuolinen, muun muassa tärkeä veden ja ravinteiden varasto. Samoja tehtäviä hoitavat myös savimineraalit kivennäismailla.

Maaperän viljavuutta pitää arvioida monelta kantilta ja paikallisesti. Satoa rajoittavat tekijät vaihtelevat monesti lohkolta toiselle. Parasta maan hoitoa on ensin tunnistaa omien lohkojen paremmat ja heikommat kohdat ja kohdistaa toimenpiteet sen mukaan. Yaran digitaaliset ratkaisut mahdollistavat täsmäviljelyn, jolloin lannoitusta voidaan tarkentaa peltolohkon ja kasvuston tarpeen mukaan.

Anna juurten tehdä työ

Maan tiivistyminen vaikuttaa maan ilmavuuteen ja veden liikkeisiin maaprofiilissa – kuiva tai huonosti ojitettu pelto ei edistä viljavuuden säilymistä. Tehokkain tapa parantaa tiivistynyttä maata on antaa kasvien juurten tehdä työ. Kuitenkin vain hyvin kasvavalla viljelykasvilla on tehokas juuristo, eli satotasoista on pidettävä huolta myös maan viljavuuden näkökulmasta. Juuristoon sitoutunut hiili säilyy maassa tehokkaammin kuin maanpäällisen kasvimassan hiili, ja tukee siten myös maan orgaanisen aineksen säilymistä.

Maasta sadon mukana poistuvat ravinteet tulee aina korvata tavalla tai toisella. Hyvät sadot ottavat paljon ravinteita, siksi maaperän ravinteisuuden ylläpito riittävällä lannoituksella on edellytys viljavuuden säilymiselle.

Lue kotisivuiltamme lisää juurten merkityksestä sadolle sekä Yaran laajasta lannoitevalikoimasta.

Partner: 

Kommentit