Olet täällä

Kalkin ja lietteen liitto - vihaa vai rakkautta

Ikiaikainen tieto on, että kalkkia ja lietelantaa tai yleensäkään lantaa ei saa levittää pelloille samanaikaisesti, koska kalkki nostaa myös lannan pH:n ja tämä aiheuttaa typen haihtumisen taivaan tuuliin. Lannan pH:n nousulla ja typen haihtumisella on yhteys, mutta tehtyjen kokeiden perusteella näyttää, että ilmiön merkitys käytännön viljelyssä ei olekaan ratkaiseva. Oikeissa olosuhteissa ja oikein toteutettuna ainakin kalkin ja lietteen sekoituksella saadaan viljelyn kannalta paljon hyvää aikaan. Typen haihtuminen pysyy maltillisena ja kalkki parantaa ravinnetaloutta sekä itse satoa. Hyvään tulokseen päästään oikealla kalkkivalinnalla ja lannan käsittelytekniikalla.

Typen haihtumisen ja pH:n yhteyttä tutkittiin, kun etsimme erittäin hienojakoisille kalkitusaineille soveltuvaa levitystekniikkaa ja huomasimme, että tietyntyyppiset kalkit toimivat teknisesti erittäin hyvin yhdessä lietelannan kanssa.  Tällöin puhutaan pölymäisistä kalkeista, joiden raekoossa mennään millimetrin murto-osiin ja tyypillisesti näitä syntyy erilaisten teollisten prosessien sivutuotteena. Kaikki kalkitusaineet eivät sovellu eri syistä sekoitettavaksi lietteeseen.

Typen haihtumiseen liittyvät kokeet tehtiin kahdessa Nordkalkin ulkopuolisessa laboratoriossa astiakokeina ja tuloksena oli, että kalkki sinänsä ”laimentaa” typen osalta lietettä, koska lantaan lisätään typetöntä ainetta, mutta varsinaista haihtumista ei tapahdu merkittävästi. Aikaisemmankin tiedon mukaan typen haihtuminen lietteestä lisääntyy selvästi vasta, kun pH nousee yli 8:n ja tämäkin taso saavutetaan mikäli halutaan, mutta kalkin annostuksella pH voidaan pitää mainitun tason alapuolella. Käytännön viljelyn kannalta iloinen uutinen oli myös, että kalkkilisäys paransi lietelannan lannoitusarvoa ja esim. jo varsin kohtuullisella kalkkilisällä kaliumin määrä lisääntyi reilulla kilolla / lietetonni.

Kalkissa itsessään kaliumia ei ole eli kyseessä on juuri lietteen lannoitusarvon paraneminen. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös viljelijöiden käyttökokemuksista, joita on kertynyt parin vuoden ajalta. Kalkin ja lietteen yhdistelmä toimii hyvin, se parantaa satoa ja on tietyissä olosuhteissa erittäin käyttökelpoinen ja kustannustehokas kalkitus-lannoitusmenetelmä. Käyttäjän kannalta tulos jää positiivisen puolelle vaikka menetelmä vaatii hiukan opettelua ja uutta asennetta, normaalia enemmän sekoitusta lietteen levitysvaiheessa sekä lietteen multauksen.

Tässä yhteydessä on syytä erikseen mainita, että edellä kuvatussa kalkin ja lietelannan sekoituksessa on kysymys nimenomaan viljelyyn liittyvästä kalkituksesta. Enemmän tunnettu on sammutetun kalkin sekoittaminen lietelantaan desinfiointitarkoituksessa ja silloin puhutaan kokonaan eri menetelmästä ja maailmasta.

Desinfiointiin käytettävä kalkki on selvästi tavanomaisia tehokkaampi ja tavoitteena on nostaa liete-kalkki sekoitteen pH hetkellisesti yli 10:n, jolloin esim. salmonellabakteeri kuolee. Tällöin käy väistämättä niin, että osa lietteen sisältämästä typestä muuttuu ammoniakiksi ja haihtuu, mutta tässä ykköstavoite on desinfiointi ja vaihtoehtoja ei juuri ole. Typpeä pitää uhrata, että pöpöt kuolevat. Tämäntyyppiset saneeraukset ovat maatilalle sen verran raskaita, että toivottavasti niitä tulee eteen mahdollisimman harvoin.

Käytännössä desinfiointikäsittely tehdään niin, että sammutettua kalkkia sekoitetaan lietteeseen jopa 30 kg/lietetonni. Huolellinen sekoitus pidetään päällä vähintään 6 tuntia ja sen jälkeen annetaan sekoitteen levätä säiliössä ennen pellolle levitystä vähintään 2 vuorokautta. Riittävä sekoitusaika on desinfioitumisen edellytys ja lepoaika tarvitaan kasvuston polttovioituksen välttämiseen. Tavanomaisilla viljelyssä käytettävillä kalkeilla polttovioitusvaaraa ei ole.

Kalkin ja lietteen liitto on siis olemassa ja se on nimenomaan liitto. Yhdistelmästä saadaan oikeassa paikassa oikein käytettynä irti selviä hyötyjä.

Ikean patjapäivillä eri vaihtoehtoja kahden ihmisen välisessä liitossa kuvattiin muistaakseni sanoilla  ”ihastunut”, ”rakastunut” ja ”tottunut”. Patjavaihtoehdot levenivät suhteen edetessä vasemmalta oikealle ja ehkä tässä kalkki-liete tapauksessa ollaan vaiheessa ”tottunut”. Kaikki ei ole pelkkää aurinkoa, mutta mikäli lietettä on käytössä, asiaan kannattaa perehtyä ja selvittää olisiko oman tilan kohdalla lietteen ja kalkin sekoituksella saavutettavissa jotain.

Sopivan kalkin saatavuus ja tarkemmat neuvot selviävät Nordkalkista.

 

Ruskaterveisin

Mika Erkkilä

Nordkalk Oy Ab

Partner: 

Kommentit