Olet täällä

Kalkki kiertää uusiksi tuotteiksi

Kiertotalous on laaja käsite, jonka mukaan lineaarisesta kulutusmallista siirrytään jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti.

Nordkalkissa resurssitehokkuus ja kiertotalous kuuluvat strategiamme painopistealueisiin. Kiteytettynä tämä tarkoittaa, että tavoitteemme on 100 prosentin materiaalitehokkuus ja oman tuotantomme sivuvirtojen maksimaalinen hyödyntäminen. Tämän lisäksi kehitämme uusia lisäarvoa tuovia ratkaisuja asiakkaidemme prosesseista syntyvien kalkkipohjaisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi.

Kalkkikiviosaaminen auttaa kiertotalousratkaisujen kehittämisessä

Nordkalk toimittaa kalkkituotteita monelle eri toimialalle, kuten maatalouteen, metalli- ja kaivosteollisuudelle, rakennusteollisuudelle, sellu- ja paperituotannolle, kemianteollisuudelle, savukaasujen sekä juoma-, prosessi- ja jätevesien puhdistukseen.

Vahvasta kalkkiosaamisestamme on merkittävästi hyötyä uusien kiertotalousratkaisujen kehittämisessä. Tunnemme syvällisesti kalkin kemian ja eri käyttökohteet sekä pystymme analysoimaan monipuolisesti eri sivutuotteiden mahdollisuuksia ja löytämään niille uusia hyödyntämiskohteita.

Pelto- ja ympäristökalkituksessa hyödynnetään myös kiertotaloustuotteita - kuitenkin loppukäytön asettamat laatu- ja raja-arvot vahvasti huomioiden. Maanparannuskalkeissa myös tuotteen levitysominaisuudet ovat tärkeä huomioida. Kiertotaloustuotteisiin perustuvia maanparannuskalkkeja olemme kehittäneet muun muassa kalkkiuunin pölyä ja rikastushiekkaa hyödyntäen.

Kiertotalous tuo mukanaan myös haasteita

Kiertotalouden mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, mutta täysin ongelmatonta tähän uuteen malliin siirtyminen ei suinkaan ole.

Kiertotaloustuotteiden saatavuus ei aina täsmää ajallisesti tai logistisesti markkinakysynnän kanssa. Saatavuushaasteisiin varaudumme varmistamalla, että kiertotalousratkaisuillemme löytyy vaihtoehtoja myös neitseellisistä raaka-aineista. Lisäksi kehitämme erilaisia välivarastointiratkaisuja kysyntäpiikkejä varten. Varastointi nostaa tuotteen kustannuksia, mutta sille ei valitettavasti aina osata antaa arvoa. Pelkät ympäristöhyödyt eivät useinkaan riitä motivaatioksi kiertotaloustuotteiden valitsemiseksi.

Sivuvirtojen haasteena voi myös olla suurempi laadunvaihtelu verrattuna neitseelliseen tuotteeseen. Pyrimme minimoimaan nämä riskit valvomalla tarkasti käyttämiemme sivuvirtojen laatua. Tarvittaessa voimme tasoittaa laadunvaihteluja pienillä määrillä neitseellistä raaka-ainetta prosesseissamme.

Uusia ratkaisuja korvaamaan neitseellistä raaka-ainetta

Tulevaisuuden tavoitteenamme on kehittää uusia ratkaisuja kaikkiin niihin sovelluksiin, joissa voisimme neitseellisen raaka-aineen sijaan käyttää kiertotaloustuotteita.

Kiertotalouden potentiaali on valtava ja se tuo ratkaisuja niin ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen käytön kuin luontokadon hillintään. Nordkalk on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen omassa toiminnassaan ja nyt haluamme kutsua asiakkaamme ja muut yhteistyökumppanimme mukaan tälle matkallemme.

Me osaamme kalkin ja osaamisemme on myös teidän käytössänne. Tutkitaan yhdessä mahdollisuuksia kalkin kiertoon!

Partner: 

Kommentit