Olet täällä

Nopea kasvurytmi haastaa kasvin ravinteidenoton

Nopea kasvurytmi haastaa kasvin ravinteidenoton

Kasvi tarvitsee hyvään kasvuun ja sadontuottoon sopivassa suhteessa kaikkia kasviravinteita. Pääravinteiden (NPK) tarvetta ja määrää tulee lohkoilla tarkasteltua vuosittain, mutta kasvua voivat rajoittaa myös sivu- ja hivenravinteet. Kasvien puutosoireita havainnoimalla voidaan selvittää, minkä ravinteiden puutteet ovat sadonmuodostuksen pullonkaulatekijöitä. Oireiden ilmetessä kasvu on kuitenkin jo kärsinyt. Parempi lähtökohta ravinnepuutosten arvioimiseen onkin viljavuustutkimus, jossa on myös hivenravinneanalyysi. Laajempi analyysi kannattaa ottaa ainakin joiltain lohkoilta, jotta lannoitustarpeen arvioiminen olisi helpompaa. Myös esimerkiksi rehuanalyysiä voi hyödyntää arvioidessaan, mitä ravinteita kasvilta voisi puuttua.

Hivenravinteiden puute on yleistä

Monien hivenravinteiden puute on yleistä Suomen pelloilla. Lisähaastetta aiheuttaa se, että useiden hivenravinteiden käyttökelpoisuus heikkenee etenkin hyvin kalkituilla, korkean pH:n mailla. Vaikka maan kasvukunto muuten olisi kunnossa, korkea pH voikin heikentää esim. mangaanin (Mn), sinkin (Zn), kuparin (Cu) ja boorin (B) saatavuutta kasville. Lehtilannoitteet ovat kätevä lisä kasvien ravinnetasapainosta huolehtimiseen ja niillä voidaan varmistaa ravinteiden saantia myös silloin, kun olosuhteet ravinteidenotolle juurien kautta eivät ole optimaaliset.Lehtilannoitteilla voidaan täydentää lannoitusta.

Useita eri ravinteita sisältävillä lehtilannoitteilla voidaan varmistaa kasvin ravinteidenottoa myös niissä tilanteissa, kun ravinteidenotto maaperästä ei tapahdu riittävän tehokkaasti. Suomen lyhyessä kasvukaudessa kasvien kasvurytmi on todella nopea, joten kasvi tarvitsee myös kehitysvaiheeseen sopivat ravinteet käyttöönsä nopeasti. Wuxal Grano on lehtilannoite, joka on suunniteltu erityisesti suuremman ja laadukkaamman viljasadon tuottamiseen. Tässä lehtilannoitteessa ravinteiden määrä on optimoitu nimenomaan viljakasvien tarpeisiin ja hivenravinteet ovat lähes 100% kasvin käytettävissä olevassa kelaattimuodossa.

Wuxal Microplant puolestaan on useita eri ravinteita sisältävä väkevöity hivenravinneseos pelto- ja puutarhakasvien lehtilannoitukseen. Ravinteiden määrä on optimoitu nopeasti kasvavien kasvien tarpeisiin ja ravinteet ovat heti kasvin käytettävissä. Wuxal Microplant sopii akuuttien ravinnepuutosten korjaamiseen sekä piilevien ravinnepuutosten ennaltaehkäisyyn. Hivenravinteet mangaani, kupari, sinkki ja rauta ovat tuotteessa pysyvinä EDTA+ -kelaatteina, mikä edistää kasvin ravinteidenottoa. Jos kasvi kärsii yksittäisen ravinteen puutteesta, se ei kykene hyödyntämään muitakaan saatavilla olevia ravinteita optimaalisesti ja tuottamaan parasta mahdollista satoa. Tasapainoiseen lannoitukseen kannattaa siis panostaa ja varmistaa ravinteiden mahdollisimman hyvä hyödyntäminen.

 

Kommentit

Anonymous

Löytyy halvemmalla vastaavia tuotteita...

Samankaltaista sisältöä