Olet täällä

Farmit Website Oy:n yleiset tietosuojakäytännöt

Päivitetty viimeksi: 25.05.2018.

Yleistä

Farmit Website Oy sitoutuu suojaamaan farmit.net-sivuston käyttäjätilin omistavien ja muiden käyttäjien, verkkokaupastamme (FarmitKauppa) tilaavien ja asioivien sekä kaikilla muilla verkkosivustoillamme vierailevien tai palveluita käyttävien tai muulla tavalla (kuten arvonnoissa ja kilpailuissa) meille luovutettavien henkilötietotojen yksityisyyden. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, millä tavoin Farmit Website Oy (jäljempänä "Farmit", ”rekisterinpitäjä” tai "me") käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nro 2016/679 (the EU General Data Protection Regulation, GDPR) ja Suomen henkilötietolain asettamien laillisten rajoitusten mukaisesti..

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tässä tietosuojakäytännössä Farmit Website Oy:tä ja henkilötiedoilla kaikkia sen ylläpitämiä verkkosivustoja, tuotteita tai palveluja, joissa kerätään henkilötietoja tai joista on linkki tietosuojakäytäntöön tai joissa tietosuojakäytäntö on nähtävissä.

Koska pidämme tärkeänä, että tiedät, mitä ja miten henkilötietoja keräämme ja tunnet niiden käsittelyyn liittyvät oikeutesi, kerromme ne tässä tietosuojakäytännössämme. Kerromme myös, miten voit itse hallita henkilötietojesi käyttöä. Näin ollen suosittelemme, että luet tämän tietosuojakäytäntömme huolellisesti läpi.

Päivitämme aika ajoin tätä tietosuojakäytäntöämme. Päivitykset julkaistaan tällä verkkosivustolla ja tehdyt muutokset astuvat voimaan tietosuojakäytännön julkaisuhetkellä. Suurista, erityisesti käyttäjän oikeuksiin negatiivisesti vaikuttavista tietosuojakäytännön muutoksista kerromme erikseen esimerkiksi sivustollamme julkaistavassa uutisessa, mutta pienien muutosten kohdalla näin ei menetellä. Tämän vuoksi suosittelemme, että käyt tällä sivustolla ja perehdyt sen sisältöön säännöllisesti, jolloin saat tiedon tehdyistä päivityksistä. Tietosuojakäytäntömme päivityspäivämäärän löydät aina tältä sivulta.

1. Rekisterinpitäjä

Farmit Website Oy (Y-tunnus: 1531420-5)
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Puhelin 050 462 3890 (arkisin klo 9-16.00)

2. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet

Henkilötietojen kerääminen perustuu nimenomaiselta käyttäjältämme ennalta (joko verkossa tai kirjallisesti) saamaan suostumukseen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voimme kerätä myös, jos niiden käsittely on jollain tavoin välttämätöntä tai tarpeellista joko käyttäjän Farmitin kanssa tekemän sopimuksen yhteydessä ("sopimukseen perustuva tarve") tai käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme johtamiseen, hoitamiseen tai edistämiseen liittyvistä syistä, eivätkä käyttäjän edut tai perusoikeudet tai vapaus syrjäytä tätä etua ("oikeutetut edut").

Ylläpitämillämme sivustoilla (esim. farmit.net -sivusto) käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojen käyttöön silloin, kun hän on omaa henkilökohtaista käyttäjätiliä luodessaan tutustunut Farmit Website Oy:n käyttöehtoihin, tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen ja sitoutunut noudattamaan niitä. Vastaavasti, jos käyttäjä on tilannut verkkokapastamme (Farmit Kauppa) tuotteita tai palveluita, hän on näin menetellen antanut suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai tekemällä se kirjautumalla käyttäjätilillesi ja ilmoittamalla asia tätä kautta. Katso lisää täältä.

3. Kerättävät henkilötiedot

Sinusta keräämämme tiedot ovat joko suoraan itse antamasi tietoja, verkkosivustojemme tai interaktiivisten tuotteidemme tai palvelujemme käytön yhteydessä keräämiämme tietoja, ostoksiin tai muihin liiketoimiin kanssamme liittyviä tietoja.

Maksutietoja emme kerää, sillä niitä käsittelee valtuuttamamme ulkopuolinen maksupalvelujen tarjoaja. Maksujen käsittelyssä käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin sinut ohjataan tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Emme tallenna luottokorttitietoja.

Tarkat tiedot siitä, mitä henkilötietoja eri sivustoillamme ja palveluissamme kerätään selviävät kyseisen sivuston tai palvelun rekisteriselosteesta.

4. Henkilötietojen käyttö

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseksi, segmentoimiseksi, kehittämiseksi (esim. jäsenkirjeiden lähetys, kilpailuihin osallistuminen), yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksunvalvontaan, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastointiin ja muihin näihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Farmit Website Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä), mikäli palveluun rekisteröitynyt käyttäjä ei ole erikseen kieltänyt sitä.

Mikäli käyttäjä ei ole erikseen kieltänyt suoramarkkinointia, käyttäjän nimeä ja yhteystieoja voidaan käyttää myöhemmin suoramarkkinointiin Farmitin tai sen yhteistyöyritysten toimesta. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain. Lue lisää tästä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluihin rekisteröidyttäessä, palveluiden käytön aikana tai yhteydessä. Henkilötietoja saatetaan kerätä myös esimerkiksi messuilla täytettävillä, sähköisillä ja paperisilla kysely-, kilpailu- tai arvontalomakkeilla. Henkilö- ja yritystietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä tai Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteistä yritystietojärjestelmää (YTJ). Tietoja voidaan myös kerätä Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai vastaavalta toimijalta käyttäjän maksukyvyn tarkistamiseksi mahdollisten maksullisten palveluiden yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät, joille tiedot luovutetaan esimerkiksi henkilötietojen varmuuskopiointi- ja tallentamistarkoituksessa, sähköpostiviestien, tekstiviestien tai kirjepostin lähetystä varten tai sovellettavan lain mukaisesti näin vaatiessa. Emme myy, vuokraa tai muulla tavoin luovuta henkilötietoja.

Mikäli tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti muille kuin em. kolmansille osapuolille tulee ajankohtaiseksi, pyydetään tietojen luovutukseen rekisteröityjen suostumus.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn henkilötietojen käsittelijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja asianmukainen koulutus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin henkilötietorekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Mikäli henkilötietoja kerätään sähköisiä välineitä tai paperisia lomakkeita käyttäen esimerkiksi messuilla, sähköiset tiedonkeräysvälineet on suojattu salasanalla ja paperiset lomakkeet puolestaan kerätään ja niitä säilytetään lukitussa keräysastiassa/kaapissa/suljetussa tilassa, kunnes ne on tallennettu digitaalisessa muodossa niiden lopulliseen tallennusrekisteriin. Tämän jälkeen paperiset lomakkeet hävitetään ja tiedon keräämisessä käytettyihin digitaalisiin tallennusvälineisiin mahdollisesti tallennetut tilapäiset tiedostot hävitetään.

Farmit Website Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin. Tiedot kerätään tietokantoihin. Ne ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Samat rekisterin suojauksen periaatteet koskevat Farmit Website Oy:n lisäksi myös valtuuttamiamme henkilötietojen käsittelijöitä. Jos henkilötiedot joudutaan lähettämään esim. excel-tiedostona kirjepostituksen suorittamista varten, tiedosto suojataan salasanalla, joka toimitetaan postituksen suorittajalle eri toimitustapaa käyttäen.

Farmit Website Oy:n verkkosivustoilla sekä henkilötietojen käsittelijöiden sivustoilla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään Asiakasrekistereissämme niin kauan kuin käyttäjätili farmit.net -sivustolle on voimassa tai mahdollisesti pidempään, jos sovellettavassa laissa niin määrätään tai sallitaan. Arvontarekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kunnes palkinnot on arvottu ja toimitettu voittajille, ellei arvontaan osallistuvien suostumusta näin saatavien henkilötietojen pidempiaikaiseen käyttöön erikseen kysytä ja saada.

Jos olet luonut käyttäjätilin farmit.net -sivustolle tai verkkokauppatilauksen yhteydessä verkkokauppaamme (FarmitKauppa) henkilötiedot säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan käyttäjätilisi tai peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön.Lue lisää täältä.

9. Henkilötietojen omistajan oikeudet

- Oikeus olla antamatta henkilötietoja

Sinä voit päättää, että et anna meille henkilötietojasi (ja/tai kiellät evästeiden käytön). Sivustoamme ja osaa palveluistamme voit käyttää antamatta meille henkilötietojasi, mutta tällöin kaikki palvelumme eivät ole käytettävissäsi. Myöskään järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin osallistuminen tai tuotteiden tilaaminen verkkokaupastamme (FarmitKauppa) ilman henkilötietojen antamista ei ole mahdollista.

- Rekisteröidyn markkinointikielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta koskevaa sähköistä ja muuta viestintää. Tästä kiellosta huolimatta voimme kuitenkin ottaa sinuun yhteyttä esimerkiksi sivustomme käyttöön tai tilaukseen liittyvissä asioissa.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Farmit Website Oy/
Rekisteri
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Kielto voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Lautamiehentie 3, Espoo (arkisin klo 9-16.00 välisenä aikana) tai lähettää sähköposti osoitteeseen info@farmit.net riittävästi yksilöidyin tiedoin.

- Rekisteröidyn oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön rekisterinpitäjän ylläpitämissä palveluissa. Jos käyttäjä peruuttaa tämän suostumuksensa, rekisterinpitäjä on velvollinen kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa poistamaan kaikki käyttäjän tiedot ylläpitämistään henkilörekistereistä, koska se ei ole enää oikeutettu käyttämään käyttäjän henkilötietoja. Tämä suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan koske oikeuttamme käsitellä henkilötietojasi muilla laillisilla perusteilla esimerkiksi tilaamasi tuotteen toimittamiseksi tai tilaustietojen säilyttämiseksi yhtiön kirjanpitoa koskevan lainsäädännön perusteella.

Jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, käyttäjältä poistuu mahdollisuus käyttää niitä Farmitin ylläpitämiä palveluita, jotka edellyttävät henkilötietojen käytön suostumusta.

Peruutusilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen.

Farmit Website Oy/
Rekisteri
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Peruutusilmoitus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Lautamiehentie 3, Espoo (arkisin klo 9-16.00 välisenä aikana). Peruutusilmoitus voidaan lähettää myös sähköpostiosoitteeseen info@farmit.net riittävästi yksilöidyin tiedoin. Kummassakin tapauksessa peruutusilmoituksen jättäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän pyytämällä tavalla. Peruutusilmoituksen voi tehdä myös ilmoittamalla siitä omalla käyttäjätilillään.

- Rekisteröidyn omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Farmit Website Oy/
Rekisteri
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Yhteydenotossa on mainittava tarkemmin mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Lautamiehentie 3, Espoo (arkisin klo 9-16.00 välisenä aikana) tai lähettää sähköposti osoitteeseen info@farmit.net riittävästi yksilöidyin tiedoin.

- Rekisteröidyn oikeus tietojensa korjaamiseen

Rekisterissä olevan on tietyin rajauksin mahdollista itse poistaa, muokata tai täydentää omia henkilötietojaan kirjautumalla käyttäjätililleen osoitteessa www.farmit.net tai kauppa.farmit.net.

Toivomme sinun päivittävän käyttäjätilisi henkilötiedot, jos niissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Varmistaaksemme, että saat lähettämämme uutisviestit, kilpailukutsut ja muun sähköisessä muodossa tai kirjepostilla lähettävän materiaalin, voimme pyytää sinua päivittämään tietosi n. 12 kk välein, kun käytät palveluitamme, tilaat tuotteita verkkokaupastamme tai osallistut esim. messuosastoilla järjestettäviin kilpailuihin.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen.

Farmit Website Oy
Rekisteri
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Yhteydenotossa on mainittava tarkemmin mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee.

Korjauspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Lautamiehentie 3, Espoo (arkisin klo 9-16.00 välisenä aikana) tai lähettää sähköposti osoitteeseen info@farmit.net riittävästi yksilöidyin tiedoin.

- Rekisteröidyn oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Farmit Website Oy:tä poistamaan kaikki itseään koskevat henkilötiedot. Tällöin Farmit Website Oy on velvollinen kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa poistamaan kaikki käyttäjän tiedot ylläpitämistään henkilörekistereistä, mikäli niiden säilyttämiseen ole esim. lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Farmit Website Oy/
Rekisteri
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Poistopyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Lautamiehentie 3, Espoo (arkisin klo 8-15.30 välisenä aikana). Poistopyyntö voidaan lähettää myös sähköpostiosoitteeseen info@farmit.net riittävästi yksilöidyin tiedoin. Kummassakin tapauksessa poistopyynnön jättäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä Farmit Website Oy:n pyytämällä tavalla.

10. Tietoa sivustollamme käytetyistä evästeistä

Sivustollamme käytetään niin sanottuja evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi vierailemallasi sivustolla. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi saada tietoa, miten käyttäjät liikkuvat ja toimivat sivustolla, mutta ne myös parantavat sivuston käytettävyyttä esim. muistamalla, mitä tietoja käyttäjä on tallentanut sääpalveluun tai mitä hänen ostoskorissaan on.

Evästeiden tietoja käytetään sisäiseen verkkoanalyysiin, joka on toteutettu Googlen Google Analyticsi-palvelulla. Se auttaa meitä muun muassa saamaan tietoa siitä, miten kävijät käyttävät sivujamme ja millä sivuillamme he vierailevat.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä sivustoillamme kuten se on edellä kuvattu, voit muuttaa oman selaimesi asetuksia siten, että evästeitä ei enää tietokoneellesi tallenneta (ja luonnollisesti myös poistaa siihen mennessä tallennetut evästeet). Tässä kohdassa on hyvä huomioida, että osa sivustojemme palveluista ei toimi tai toimii puutteellisesti, jos et evästeiden käyttöä sivuillamme hyväksy. Jos sen sijaan jatkat palveluidemme ja sivustojemme käyttöä muuttamatta oman selaimesi asetuksia, katsomme, että olet näin hyväksynyt evästeiden käytön.

11. Kolmansien osapuolien sivustot

Edellä kerrotut tietosuojakäytännöt kattavat vain meidän ylläpitämämme sivustot (www.farmit.net, kauppa.farmit.net) ja muut ylläpitämämme palvelut. Jos siirryt sivustomme kautta jollekin muulle kuin näille sivuille tai muihin palveluihin, emme ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustoista tai palveluista, vaan sinun tulee näillä sivuilla ja palveluissa huolella perehtyä näiden sivujen ja palveluiden tietosuojakäytäntöihin, henkilötietojen käsittelyyn ja evästeiden toimintaan.

Kommentit

-

hyvät säät

EE

saisi olla tarkempi paikallistaminen

Vesa Viljanen

kyllä

Mikael

Accept

EE

ok, riittää

EE

ok, riittää

EE

Värillinen pohja tekee teksteistä epäselvät

LEO AUTIO

HYVÄÄ KEVÄTTÄ 2020!

meriteijo

Ok

kaltsu15

Hhjj

ptuominen

Ei kommenttia

petr

Ok

heikuli12

sopii

heikuli12

sopii