Olet täällä

Ilmoitus vuoden 2021 eläinmääristä tulee tehdä viimeistään 2.2.2022

Eläintilat voivat nyt ilmoittaa vuonna 2021 hallinnassaan olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät Ruokaviraston verkkoasiointipalvelu Vipussa. Ilmoitusaika päättyy tänä vuonna hieman totuttua aiemmin, keskiviikkona 2.2.2022.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2021. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotusta. Jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan.

Eläinmääräilmoituksesta tarkemmin Ruokaviraston nettisivulla.

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä