Olet täällä

Sokeritoimialalla panostetaan tuottavuuteen ja kannattavuuteen

Sokeritoimialalla on jo panostettu moneen Karhisen raportissa esiin nostettuun teemaan yhdessä viljelijöiden kanssa.

Reijo Karhinen julkaisi helmikuun alussa raporttinsa “Uusi alku – maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino“.  Karhisen selvitystyön tarkoituksena oli kartottaa mahdollisuuksia maatalouden yrittäjätulon kasvattamiseen. Tämän todettiin olevan mahdollista muun muassa tuottajien vallankäytön terävöittämisellä ja talousjohtamisen lisäämisellä. Sokeritoimialalla on jo panostettu tuottavuutta ja kannattavuutta parantaviin tekijöihin yhdessä viljelijöiden kanssa. Tehtävää on kuitenkin vielä. 

Karhinen toteaa raportissaan, että talousosaaminen ja tulosajattelu ovat ensimmäinen askel maatalouden kannattavuuskriisistä nousuun. Tilojen tulee siirtyä tuotantolähtöisyydestä tuloslähtöisyyteen. Sokeritoimialalla on jo yhdessä viljelijöiden kanssa panostettu moneen Karhisen esiin nostamaan tekijään. 

Lähde: Aivoriihi, Fountain park

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa tehdään jatkuvasti tärkeää tutkimustyötä, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa peltojen kasvukuntoa. Tutkimuskeskuksessa tutkitaan myös erilaisten uusien viljelylajikkeiden ja –menetelmien soveltuvuutta suomalaiseen sokerijuurikkaan viljelyyn. Näissä selvityksissä on muun muassa löydetty Suomen oloihin sopiva uusi Conviso Smart –konsepti, joka tulee laajasti käyttöön tiloilla tulevalla kasvukaudella. Menetelmä parantaa tilan tuottavuutta, sillä se vähentää tilan työmäärää merkittävästi. 

Tuottajat ovat tiivistäneet yhteistyötään muun muassa tekemällä urakointia naapuritiloille ja hankkimalla yhteiskäyttöisiä koneita. Sucros puolestaan on tukenut tuottajia tarjoamalla välirahoitusta nosto- ja urakointitöihin helpottamaan urakoitsijoiden kassavirtaa. Sucros on myös sitoutunut tukemaan koneinvestointeja takaamalla nostokone- ja puhdistuskuormainhankintoja. 

Karhisen mukaan tuottajien on noustava tiukemmin kuskin paikalle. Tuottajien on lisättävä keskinäistä yhteistyötä ja joukkovoimaa esimerkiksi perustamalla tuottajaorganisaatioita. Tuottajien on vaadittava myös laadukkaampaa ohjausta, neuvontaa ja organisointia. 

Lähde: Aivoriihi, Fountain park

Sucroksella on lisätty viljelykonsulenttien koulutusta, minkä tarkoituksena on entistä laadukkaamman neuvonnan tarjoaminen sopimusviljelijöille. Työkaluja on myös kehitetty enemmän digitaaliseen suuntaan, jotta asiointi on kaikille osapuolille helpompaa. 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä