Olet täällä

Sucros ja MTK solmivat uuden toimialasopimuksen – sokerijuurikkaan perushinta nousee

Sucros ja MTK solmivat uuden toimialasopimuksen – sokerijuurikkaan perushinta nousee

Sucros sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ovat solmineet uuden, toistaiseksi voimassa olevan toimialasopimuksen sekä yksivuotiset sokerijuurikkaan hintasopimukset vuodelle 2020. Puhtaan juurikkaan perushinta nousee ja Sucroksen maksaman rahdin etäisyys Säkylän tehtaalta kasvaa. Osapuolten tavoitteena on lisätä sokerijuurikkaan viljelyalaa huomattavasti nykyisestä noin 11 000 hehtaarista. Juurikas on osoittautunut kestäväksi viljelykasviksi myös haastavissa sääolosuhteissa. Viljelysopimusten tekeminen alkaa Okra-maatalousnäyttelyssä ensi viikolla.

Viljelijä voi tehdä nyt solmitun yksivuotisen viljelysopimuksen joko kiinteähintaisena ja muuttuvahintaisena.

– Nyt käydyissä neuvotteluissa sovimme, että kiinteähintaisissa sopimuksissa perushinta nousee 40 senttiä tasan 26 euroon puhdasta juurikastonnia kohden. Lisäksi Sucros maksaa puhtaan juurikkaan rahdin Säkylän tehtaalta 160 kilometriin saakka aikaisemman 145 kilometrin sijasta, kertoo Sucroksen toimitusjohtaja Matti Sipilä. 

Muuttuvahintaisissa sopimuksissa juurikkaan hinta sidotaan Sucroksen liiketuloksen kehittymiseen. Jos sopimusehdot täyttyvät, juurikastonnista saatava hinta on 26,75 euroa eli sama kuin aikaisemmin. Uutena asiana tähän sopimusmalliin on määritelty pohjahinta, jonka alle viljelijän saama summa ei laske. 

Sucros ja MTK sopivat sokerijuurikkaan viljelyn yleisistä raameista toimialasopimuksessa, joka on ensimmäistä kertaa toistaiseksi voimassa oleva. Bonukset, kuljetusehdot sekä niin sanottu hallinnollinen listintä säilyvät samanlaisina kuin aiemmassa toimialasopimuksessa.  

– Toimialasopimus on voimassa toistaiseksi, ja tällä haluamme tarjota viljelijöille ennen kaikkea ennustettavuutta. Meille on tärkeää, että viljelijät voivat sitoutua pitkäjänteisesti juurikkaan viljelyyn Suomessa, Sipilä korostaa. 

Lisää viljelyalaa vähintään 2 500 hehtaaria 

Sucroksen tavoitteena on kasvattaa juurikkaan viljelyalaa tämänhetkisestä noin 11 000 hehtaarista yli 13 500 hehtaariin sekä pitkällä tähtäimellä nostaa Säkylän tehtaan valkosokerituotanto 100 miljoonaan kiloon. 

– Haluamme varmistaa, että sokerijuurikas on viljelijälle yksi kannattavimmista viljelykasveista. Huolimatta sokerin markkinahinnan rajuista muutoksista olemmekin pystyneet ylläpitämään vakaita juurikkaan hintoja nyt jo neljänä vuotena peräkkäin. Sokerijuurikas on myös yksi harvoista viljelykasveista, joista saatavan hinnan viljelijä tietää jo kylväessään, painottaa Matti Sipilä. 

ProAgrian tekemän tutkimuksen* mukaan sokerijuurikas peittosi viime vuonna selkeästi muut peltoviljelykasvit hyvällä taloudellisella tuloksellaan. Sokerijuurikas ei kärsinyt edes kuivuudesta yhtä pahasti kuin muut kasvit, ja lämmin syksy siivitti sen kasvua pitkään.   

Sokerin maailmanmarkkinahinta nousussa

Myös MTK on tyytyväinen sopimukseen. Yksivuotista sopimusta MTK pitää perusteluna, koska sokerin maailmanmarkkinahinta on alhainen, mikä pienentää maailmalla viljelyhalukkuutta ja tehdasinvestointeja.

– Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan sokerin kysyntä ylittää tarjonnan, ja maailmanmarkkina siirtyy alituotantoon jo kaudella 2019–20. Sokerin maailmanmarkkinahinta alkaa vahvistua, ja kehitys jatkuu myös tuotantokaudelle 2020–21, arvioi MTK:n sokerijuurikasneuvotteluryhmän puheenjohtaja Pekka Myllymäki.

Myllymäki näkee käänteen tapahtuneen Euroopassa, jossa viljelyalan viiden prosentin supistuminen ja kuiva talvikausi ovat laskeneet tuotanto-odotuksia. Myös EU:n sisämarkkinoiden osalta arvio on, että sokerin hinnoille on odotettavissa nousua. 

– Jatkossa mahdolliselle EU:n kulutuksen ylittävälle tuotannolle löytynee helposti hyvähintaisia vientimarkkinoita. Tämä sopii suurten eurooppalaisten tuottajien, kuten Ranskan ja Saksan tarpeisiin ja sokerin varastomäärät saadaan laskuun. Tämä helpottaa neuvotteluja juurikkaan hinnan korotuksista. Sokerin hinnalle on siis nousua näkyvissä jonkin ajan kuluttua, joten pitkien sopimusten tekeminen ei nyt ollut ajankohtaista, pohtii Myllymäki. 

Molemmat osapuolet ovat myös tyytyväisiä neuvottelujen sujumiseen. 

– Vuoden 2020 neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Ratkaisuun päästiin viidessä neuvottelussa, jotka käytiin kevään ja alkukesän aikana, kertoo MTK:n puolelta neuvotteluja johtanut Erno Toikka. 

Viljelysopimuksia Okrassa

Sucros on jälleen mukana 3.–6. heinäkuuta pidettävässä Okra-maatalousnäyttelyssä Oripäässä. 

– Viime vuoden tapaan aloitamme viljelysopimusten solmimisen Okrassa, ja kaikki uudet ja vanhat viljelijät ovat tervetulleita tapaamaan meitä, toivottaa Sucroksen maatalousjohtaja Tero Tanner. 

Viime vuonna yhtiö sai noin 50 uutta viljelijää, ja yhteensä heitä on nyt noin 590. 

– Keskimääräiset viljelyalat ovat nousseet merkittävästi. Juurikkaanviljelijät haluavat hajauttaa riskejä hakemalla uusia tukijalkoja viljelyyn sekä hyödyntää tehokkaasti viljelykiertoa.

Kuluva vuosi on ollut erittäin suotuisa juurikkaan kasvulle. Keskimääräistä noin kaksi viikkoa aikaisempi kevät on käynnistänyt taimettumisen hyvin eikä uusintakylvöjä ole tarvinnut tehdä. 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä