Olet täällä

Mark och mask - bördigare jord

Bördig jord har bl.a. definierats som ’Mark som år efter år ger höga och jämna skördar med små insatser utifrån’. Sådana åkrar blir allt viktigare, både inom konventionell och ekologisk odling, då marginalerna för lönsamhet blivit mindre.

Luomumpi Varsinais-Suomi projektet ordnar en svenskspråkig dag:

MARK OCH MASK – BÖRDIGARE JORD

Tid: 28.2.2019 kl. 9.30-15

Plats: Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito

Anmälning: senast 20.2. till brusaby@axxell.fi

Program:

9.30 Kaffe + kort intro om dagen och Luomumpi VS projektet
/ Rolf Nybondas, Axxell Brusaby
10.00 Vad är bördighet, betydelse, hur syns god/dålig bördighet?
Maskarna – en bra indikator på bördigheten
Hur förbättra bördigheten kostnadseffektivt på en växtgård?
/ Jan Olof Jonsson, agrol, fd rådgivare ProAgria
11.30 Lunch
12.30 Hur förbättra markbördigheten med tonvikt på mekanisk
bearbetning?
/ Paul Riesinger, YH Novia
14.00 Kaffepaus
14.15 Bördigheten från en odlares synpunkt + diskussion
/ Anders Abrahamsson
15.00 Avslutning

Program och kaffe är avgiftsfritt. Lunch går att köpa i Brusabys matsal.

Förfrågningar rolf.nybondas@axxell.fi eller 044-739 7309

Päivämäärä: 
To, 28.02.2019
Tapahtumapaikka: 
Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito
Länsi-Suomi
Tapahtuman järjestäjä: 
Luomumpi Varsinais-Suomi
Yhteyshenkilö: 
Rolf Nybondas
Järjestäjän sähköpostiosoite: 
Tapahtuman aihe: 
Puhelinnumero: 
+358447397309