Olet täällä

Nurmikasvit

 

 

Pohjoisissa oloissa kasvavien monivuotisten kasvien on selviydyttävä lyhyestä kasvukaudesta pitkine valojaksoineen, viileine lämpötiloineen ja pitkästä talvesta lyhyine päivineen. Nurmikasveilla talvituhot alentavat melko suoraviivaisesti sadon määrää. Monivuotisilla kasveilla karaistuminen on keino, millä ne sopeutuvat talveen ja selviytyvät stressitekijöistä kuten pakkasesta, jääpoltteesta ja kasvitaudeista.

Nurmikasvien sulavuudella on suuri merkitys eläinten ruokinnassa. Maidontuotannon kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti nurmirehun laatu, erityisesti sulavuus eli D-arvo. Mikäli D-arvo laskee yhden prosentin, maitotuotos alenee 0,5 kg/lehmä/vuorokausi, ellei sitä korvata väkirehulla. nurmikasvilajikkeiden välillä on selkeitä eroja sulavuudessa ja sulavuuden muutosnopeudessa.

 

Timotei

TuukkaBOR    Talvenkestävyydeltään timotei-lajikkeiden huippua.

TuureBOR       Lajike, jonka sulavuus ei heikkene nopeasti korjuun pitkittyessä.

 

Nurminata

IlmariBOR         Hyvä sadontuottokyky läpi koko kasvukauden.

 

Ruokonata

KarolinaBOR   Talvenkestävyydeltään ja jälkikasvukyvyltään erittäin hyvä lajike. Uutuus

 

Raiheinä

Yksivuotiset

      Italianraiheinät: Barmultra, Meroa

      Westerwoldin raiheinät: Bartigra

Monivuotiset

      Englanninraiheinät: Mathilde, RiikkaBOR

 

Tilaukset ja lisätietoja lajikkeista saat lähimmästä Hankkijan myymälästä.