Olet täällä

Ohra

  

 

 

  

  

 

Suomessa ohraa viljellään rehu-, tärkkelys-, elintarvike- ja mallasohrateollisuuden käyttöön. Käyttötarkoituksen mukainen lajikevalinta onkin perusteltua, sillä esimerkiksi ohran tärkkelys- ja valkuaispitoisuus kulkevat käsi kädessä. Mikäli lajikkeen valkuaispitoisuus on luonnostaan korkea, sen tärkkelyspitoisuus on vastaavasti matala, eikä haluttuun lopputulokseen välttämättä päästä enää muuttamalla muita tekijöitä, kuten lannoitusta. Kun valitaan sopiva lajike, voidaan hyödyntää muita panoksia sadon laatuun ja määrään. Käyttötarkoituksesta huolimatta tulee kiinnittää huomiota myös saatavaan hehtolitrapainoon, sillä hehtolitrapainon kasvaessa rehuohran ravintoaineiden sulavuus ja mallasohran lajitetaso paranee. Taudinkestävyys on merkittävässä osassa ohran viljelyssä. Lajiketasolla taudinkestävyydessä on suuriakin eroja, mutta koskaan ei silti tule unohtaa tautitorjunnan tarpeellisuutta. Kasvitaudin aiheuttavat sadon sekä laadun heikkenemistä.

 

Rehuohra

VoittoBOR     Aikainen ja viljelyvarma lajike, kaikille maalajeille.

JyväBOR        Korkean hehtolitrapainon omaava, monitahoinen ohra.

OlaviBOR       Taudinkestävyydeltään omaa luokkaansa oleva ohralajike.

EdvinBOR       Markkinoiden satoisin monitahoinen ohra.

SaanaBOR      Happamalle maalle soveltuva sekä taudinkestävyydeltään hyvä rehu- ja elintarvikeohra.

TocadaBOR    Erittäin korkean satopotentiaalin omaava 2-tahoinen lajike.

Rehuohrien lajikekohtaiset Kasvuohjelmat

 

Tärkkelysohra

VoittoBOR     Aikainen ja viljelyvarma lajike, kaikille maalajeille.

JyväBOR        Korkean hehtolitrapainon omaava, monitahoinen ohra.

OlaviBOR       Taudinkestävyydeltään omaa luokkaansa oleva ohralajike.

TocadaBOR    Erittäin korkean satopotentiaalin omaava 2-tahoinen lajike.

EdvinBOR       Potentiaalinen tärkkelysohralajike, joka on samalla markkinoiden satoisin.

Tärkkelysohrien lajikekohtaiset Kasvuohjelmat

 

Mallasohra

NFC Tipple    Luonnostaan alhaisen valkuaistason virallinen mallasohralajike.

Marthe         Virallinen mallasohralajike, jolla NFC Tippleä hieman lyhyempi kasvuaika. Uutuus

Publican       Suurijyväinen mallasohratyypin lajike.

Mallasohralajikkeiden lajikekohtaiset Kasvuohjelmat

 

Tilaukset ja lisätietoja lajikkeista saat lähimmästä Hankkijan myymälästä.