Olet täällä

Herne ja härkäpapu

Hernettä viljellään sekä elintarvike- että rehukäyttöön ja härkäpapua pääasiassa rehukäyttöön.

Kiinnostus herneen ja härkäpavun viljelyyn valkuaisrehuksi on lisääntynyt kotieläintiloilla. Niiden viljelyllä voidaan parantaa rehujen valkuaisomavaraisuutta tilan omissa rehuseoksissa ja teollisuudessa.

Parhaat sadot herneestä ja härkäpavusta saadaan hyväkuntoisilta lohkoilta.  Pellon kasvukunnon ja rakenteen tulee olla kunnossa, jotta kylvö onnistuu riittävän aikaisin keväällä. Kylvössä olennaista on myös riittävä kylvösyvyys ja maan kosteus.

Herneen ja härkäpavun typpilannoitustarve on vaatimaton, sillä ne kykenevät sitomaan ilmasta typpeä juurinystyräbakteereilla. Fosfori-, kalium- ja hivenlannoitus pitää kuitenkin hoitaa viljavuustutkimuksen mukaisesti.

Herneen ja härkäpavun kasvinsuojelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rikkakasvien torjuntaan. Kestorikkakasvit on hyvä torjua herne ja härkäpapu lohkoilta jo esikasvivuosina.

Samankaltaista sisältöä