Olet täällä

Hevosenlannan polttoon helpotus

Tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa EU-asetuksen muutoksen myötä. Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön. Lainsäädäntö ei ole mahdollistanut hevosenlannan polttoa jätteenpolttolaitoksia lukuunottamastta missään EU-maassa.

Suomen aloitteesta tehdyn muutoksen myötä hevosenlannan poltto tulee luvalliseksi myös tavanomaisissa polttolaitoksissa. Nyt lantaa polttavat laitokset voidaan hyväksyä sivutuotelainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eikä laitosten tarvitse täyttää jätteenpolttolainsäädännön vaatimuksia.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mielestä asetukseen saatu muutos on pitkällisen työn tulos ja hyvä uutinen, vaikkei se päästä toimijoita edelleenkään helpolla. Nyt annetut suhteellisen vaativat valvontaa koskevat vaatimukset ja päästörajoitukset kuvaavat hyvin sitä, kuinka tiukkaa tämän päivän kansainvälinen päästöpolitiikka on. Hän muistuttaa, että Suomessa lanta pyritään jatkossakin ensisijaisesti hyödyntämään lannoitteena ja maanparannusaineena. Luonnonvarakeskuksen mukaan talleista noin 70 prosenttia levittää lannan peltoon.

Lähde: MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä