Olet täällä

Jalkaviat

Tautikortiston sisällysluetteloon

 

Tavallisin ikä sairastuessa: 1 viikkoa - 6 viikkoa

Aiheuttaja: Monet eri tekijät, mm. vitamiinien, hivenaineiden tai mineraalien puutokset. Nopea kasvu. Perimä. Spontaanit kehityshäiriöt, joiden syy tuntematon.

Esiintyminen: Lähes jokaisessa laumassa on pieni määrä jalkavikaisia broilereita.Silloin tällöin jalkavikaisten määrä lisääntyy, mutta harvoin ylittää 5%. Puutostautien yhteydessä jopa 30% laumasta voi oireilla.

Taudin kehittyminen: Kehittyy kasvattamossa. Jalkavikojen kehitty-minen liittyy yleensä nopeaan kasvuun. Luun kasvu muuttuu epänormaaliksi yleensä jo viikon iässä, mutta ilmenee vasta myöhemmin jalkavikana. Nopea kasvu johtaa spontaanien kasvuhäiriöiden kehittymiseen. Perimä vaikuttaa etenkin dyskondroplasian syntymiseen. Dyskondroplasia ei kuitenkaan aiheuta jalkavikaa ellei luu taivu tai väänny. Dyskondropl-asiaa voi aiheuttaa monet eri tekijät mukaanluettuna rehun laatu ja koostumus. Puutostaudit kehittyvät silloin, kun rehusta puuttuu tärkeä ravintoaine tai kun ravintoaineen hyväksikäyttö estyy.

Oireet: Liikkuminen vaikeutuu, minkä seurauksena painonkehitys pysähtyy. Luut voivat turvota, vääntyä, taipuu, kiertyä tai murtua.

Leviäminen: Ei ole tarttuva tauti.

Diagnoosi: Lopetettujen sairaiden broilereiden tutkiminen. Monien jalkavikojen tarkkaa syytä ei tunneta.

Ennaltaehkäisy: Kasvunopeuden hidastaminen. Oikean tyyppinen ja hyvänlaatuinen rehu.

Hoito: Vitamiinien, hivenaineiden ja mineraalien annostelu puutotaudeissa. Muuten ei hoitoa.

Samankaltaista sisältöä