Olet täällä

Tukioikeuksien siirroista ilmoitettava viimeistään 15.6.

Tänä vuonna oli ensimmäinen kerta kun viljelijöiden oli mahdollista hakea perustukea, joka pohjautuu tilatukeen sekä tukioikeuksiin. Jos viljelijä on ilmoittanut tukihakemuksella vähemmän tukikelpoista pinta-alaa kuin tukiokeuksia, ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään. Mitätöinnin voi välttää kahdella tavalla joko siirtämällä tukioikeuksia aktiiviviljelijöille tai palauttamalla tukioikeuksia vapaaehtoisesti kansalliseen varantoon. Vipu-palvelusta viljelijät voivat tarkistaa omien tukioikeuksiensa tilanteen. Sieltä löytyvät tiedot sekä ajantasaisista tukioikeuksista sekä siitä, onko tukioikeuksien hallinta katkolla.

Tukioikeuksien siirrot ilmoitetaan lomakkeella 103B ja liitteellä 103A. Tämä ilmoitus toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2015. Tukioikeuksia voidaan palauttaa myös kansalliseen varantoon vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan oman alueen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2015.

 

Lähde: Maaseutuvirasto

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä