Olet täällä

Väliaikainen kansallinen kriisituki on haettavissa

Väliaikainen kansallinen lisätuki eli ns. ”kriisituki” on nyt haettavissa. Hakuaika päättyy 31.3.2016.

Tukea voi hakea tuotanto-suunnasta riippumatta maa- ja puutarhataloutta harjoittavat tilat.  Tuki haetaan ja maksetaan kertaluonteisesti vain tukivuodelta 2015.

Tuen ehdot kiteytettynä:

  • Vieraan pääoman määrä on 31.12.2014 ollut vähintään 100 000€
  • Vieraan pääoman määrän suhde toimintavuosien 2012-2014 maa- ja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon on vähintään 1
  • Tuki voidaan maksaa korotettuna, jos maa- ja puutarhatalouden rakennusten ja rakennelmien hankinta ja perusparannuksien investointikustannukset olivat vähintään 50 000€ verovuosina 2010-2014. Määrästä vähennetään investointituki, luovutushinta ja vakuutuskorvaus.
  • Kriisituki on de minimis-tuki eli kriisitukea rajoittavat muut tilan vuosina 2014-2016 saamat de minimis –tuet.

Tutustu tuen saannin edelletyksiin tarkemmin

Tuki haetaan lomakkeella 459. Hakemukseen liitetään liitelaskelma, jossa selvitetään hakulomakkeella kysyttävät tiedot

Hae lomakkeet täältä

 

Lähde: Maaseutuvirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä