Olet täällä

Vuoden 2016 viljelijätukien tavoitteelliset maksuaikataulut

Maaseutuviraston (Mavi) tavoitteena on aloittaa vuonna 2016 haettujen viljelijätukien maksu jo tämän vuoden syksyllä.

Syksyllä 2016 maksetaan EU:n suoria tukia, kansallisia tukia ja EU-osarahoitteiseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä korvauksia.

EU:n suorat tuet

EU:n suorien tukien maksut on jaettu kahteen erään. Tavoitteena on, että tuet maksetaan pääosin vuoden 2016 lopulla.  Joulukuussa 2016 maksuun tulevat keväällä 2016 haettujen perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion ensimmäiset erät. Myös EU:n lypsylehmäpalkkion ja EU:n nautapalkkioiden ensimmäiset erät maksetaan joulukuussa.

Kansalliset tuet

Kansallisten tukien maksut käynnistyivät jo helmikuussa, kun maidon pohjoinen tuki maksettiin. Maidon pohjoinen tuotantotuki maksetaan edellisen kuukauden maitotuotannon perusteella kuukausittain. Lisäksi huhtikuussa maksettiin kotieläintukien ennakot ja kasvihuonetuotannon tuen ennakot.

Lokakuussa maksuun tulee toinen erä kasvihuonetuotannon tuesta. Joulukuussa puolestaan maksetaan yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki.

Ohjelmatukien maksut aloitetaan ennakoilla

Lokakuussa 2016 on tavoitteena aloittaa EU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten maksu.  Maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksista ennakot. Luonnonhaittakorvauksen loppuosa pyritään maksamaan joulukuussa.

Mavin tavoitteena on maksaa luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset keväällä 2017.

Marraskuussa maksetaan kokonaan korvaukset edellisten ohjelmakausien ympäristötuen eritystukisopimuksista. Lisäksi kokonaan maksetaan alkuperäiskasvien viljelysopimuksen perusteella maksettava korvaus. ELY-keskusten päätösten mukaan ennakoita maksetaan ohjelmakauden 2014-2020 sopimuksista kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito, kurki-, hanhi- ja joutsenpellot sekä alkuperäisrotujen kasvattaminen. Myös sitoumuksen perusteella maksettavat ympäristökorvausten ennakot tulevat maksuun.

Esitetyt aikataulut ovat maa- ja metsätalousministeriön, Mavin ja Maanmittauslaitoksen asettamia tavoiteaikatauluja, eivät maksujen eräpäiviä. Mavi tiedottaa syksyllä kevään 2017 viljelijätukien maksuaikatauluista.

Lue lisää maksuaikataulusta Mavin verkkosivuilta

Lähde: Mavi

Kommentit

mulli5

Eihän tätä usko enää kukaan. Ei päivämääriä ei summia ja Mavin kevät kuusi kuukautta. Sorretun kansannousu on ainoa tapa saada oikeutta. Kenenkään suomessa ei pidä tehdä työtä korvauksetta, paitsi viljelijän. Kettingillä Mavin oveen kiinni kunnes asiat selviävät.

Samankaltaista sisältöä