Olet täällä

Maatilan kannattavuus koostuu monesta tekijästä

Maatalouden kehityksessä tärkeässä roolissa ovat tuotteiden myynti sekä tuotantopanoisten hinnat ja erityisesti näiden tekijöiden muutokset. Suurin osa maatilojen tuotosta tulee tuotteiden myynnistä ja reilu kolmannes maataloustuista. Vilja- ja lammastiloilla tuen osuus on tätäkin suurempi, kertoo Luke tiedotteessaan.

Tilan kannattavuudesta kertovat tuottavuus, tuotannon tehokkuus ja optimointi. Yrittäjän liikkeenjohtotaidolla on myös suuri merkitys.

Kannattavuuden mittarina on myös kannattavuuskerroin. Se kertoo, montako prosenttia yrittäjä on saavuttanut palkka- ja oman pääoman korkotavoitteesta. Mitä suurempi tila on, sitä suurempi yrittäjätulon tulee olla saman kannattavuuskertoimen saavuttamiseksi.

Seitsemän prosenttia maatalousyrityksistä ennustetaan saavuttavan kannattavuustavoitteensa vuonna 2016. Noin kolmannes näistä yrityksistä tuottaa erikoiskasveja. Viidennes kannattavuustavoitteeseen päässeistä tiloista on naudanlihantuottajia. Tavoitteet saavuttaneiden maitotilojen osuus on puolittunut kannattavuusromahduksen myötä. Nyt niiden osuus on noin 10 % ja suurelta osin ne sijaitsevat B-tukialueella.

Vuonna 2016 kannattavuustavoitteen saavuttaneet tilat painottuvat keskikokoisten tilojen lisäksi keskikokoa pienempiin tilakokoluokkiin.  Tämä selittyy osaltaan sillä, että suurilla vastainvestoineilla tiloilla on suuret kiinteät kulut ja pienet tilat ovat mahdollisesti jo vakiintuneen tuotannon vaiheessa.

Elinkaaren loppuvaiheessa olevat pienet tilat voivat useinkin olla hyvin kannattavia. Niillä tuotantoon sitoutuva pääoma on pieni ja työpanoskin on suhteellisen vähäinen. Näillä tiloilla tulot eivät välttämättä riitä viljelijäperheen elättämiseen, jos laajentaminen ei ole mahdollista.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä