Olet täällä

Viljelijöiden päätukihaku päättyy Vipu-palvelussa 15.6.2017

Viljelijätukihaku on käynnissä Mavin verkkoasiointipalvelu Vipussa. Tukihaku päättyy Vipu-palvelussa torstaina 15.6.2017 kello 23.59. Kaikkia tukihakemuksen tietoja voi tarvittaessa muuttaa viimeiseen hakupäivään asti.

Vipu-palvelussa on tarkisteita ja toimintoja, jotka auttavat viljelijää varmistamaan, että hakemuksen tiedot ovat oikein ja tukiehdot täyttyvät. Lista kaikista Vipuneuvojan tarkistamista asioista on saatavilla mavi.fi-sivustolla. Uutta tukihaussa on Vipuneuvojan alustava arvio maatilalle myönnettävistä pinta-alaperusteisista tuista. Viljelijä pääsee katsomaan tukiarviota valittuaan tuet, joita aikoo hakea.

Huomioi nämä täyttäessäsi hakemusta:

  • Peruslohkomuutokset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen tukihakemuksen lähettämistä, näin kunnat ehtivät käsitellä ne tukien hakua varten. Tehdyt peruslohkomuutokset varmistavat myös, että Vipuneuvojan tarkisteet toimivat oikein.
  • Vuosittainen ilmoitus aktiiviviljelijänä toimimisesta on ehtona EU:n eläinpalkkioiden maksamiseen ja ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä. Haettaessa pelkästään eläinpalkkoita, ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella 101B.

Käynnissä on myös tukioikeuksien varantohaku, jonka hakulomake ja ohje ovat saatavilla mavi.fi -sivustolta. Täytetty hakulomake palautetaan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon. Haku on käynnissä 15.6.2017 asti.

Lisätietoja: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

 

Lähde: Maaseutuvirasto, Mavi

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä