Olet täällä

Hallitus päätti lisäpanostuksesta maatalouden kannattavuuteen ja riskienhallintaan

Hallitus päätti eilisessä kehysriihessään toimenpiteistä maatalouden kannattavuuden sekä maatalouden riskienhallinnan parantamiseksi, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi lisärahaa

Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi viljelijöille maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin osoitettiin kehysriihessä 10 miljoonan euron lisämääräraha.

Hallitus pyrkii myös tulevissa vuoden 2018 lisätalousarvioissa pitämään luonnonhaittakorvauksen ensi vuonna vuoden 2018 tasolla.

Ilman kehysriihessä tehtyä ja tulevissa lisätalousarvioissa päätettäviä lisämäärärahoja luonnonhaittakorvauksen pudotus vuonna 2019 olisi nykytasosta noin 15 euroa hehtaarilta. 

”Luonnonhaittakorvaus on yksinkertaisin ja tasapuolisin keino ohjata tukea viljelijöille, ja siksi sen säilyminen nykytasolla on äärimmäisen tärkeää”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toteaa tiedotteessa. 

Vuosi 2017 oli säiden suhteen erityisen vaikea kasvinviljelylle. Korjaamatta jäänyt sato sekä korjatun sadon heikko laatu aiheuttivat merkittäviä tulonmenetyksiä. Myös kone- ja kuivauskustannukset nousivat korkeiksi.

Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan maatalouden kannattavuus jäi vuonna 2017 vuoden 2016 tasolle eli heikoimmaksi koko 2010-luvulla. Samaan aikaan tuotantokustannukset ovat säilyneet korkeina ja esimerkiksi lannoitteiden ja energian hinnat ovat jälleen kääntyneet nousuun.

Viljelijöiden mahdollisuuksia satovahinkovakuutuksiin lisätään

Hallituksen tavoitteena on, että satovahinko- ja kasvintuhoojavakuutukset vapautuvat verosta. Asiaa valmistellaan valtiovarainministeriön työryhmässä, ja lopulliset päätökset tehdään viimeistään syksyn budjettiriihessä.

Toimenpiteen tarkoituksena on lisätä vakuutuksia riskienhallinnan välineenä. Vakuutukset auttaisivat maatiloja varautumaan tuleviin riskeihin. Samalla tarve jälkikäteisille valtion tukitoimille vähenee.

Hallitus päätti myös turvata Tullin ja Eviran resurssit afrikkalaisen sikaruton torjuntaan rajanylityspaikoilla.

Metsäsektorillekin on tiedossa tukea. Metsähallituksen luontopalvelujen rahoitusta lisätään kehyskaudella vuosittain 1,1 miljoonaa euroa Pohjois-Suomen metsäpuiden siemenhuoltoon ja varmuusvarastointiin liittyviin tehtäviin.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä