Olet täällä

Urakointi tärkeä lisätulonlähde – yleisintä hevos-, lammas- ja vuohitiloilla

Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen määrä on edelleen monille tiloille tärkeä lisätulonlähde. Osuus on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan noin 2 500 tilalla eli kahdella prosentilla vuodesta 2013, Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo.

Tietoja maatalous- ja puutarhayritysten muusta yritystoiminnasta kysyttiin tiloilta talvella 2016–2017 maatalouden rakennetutkimuksen tiedonkeruun yhteydessä.

Urakointi suosituin muun yritystoiminnan muoto

Vuonna 2016 noin 14 200 maatilaa harjoitti muuta yritystoimintaa maa- ja puutarhatalouden ohella. Yleisin muun yritystoiminnan muoto on urakointi, jota harjoitti yli 7 000 tilaa. Urakoinneista yleisin muoto on maatalouskoneurakointi. Myös lumen auraus, teiden kunnossapito, maanrakennustyöt ja metsätyökoneurakointi ovat yleisiä muun yritystoiminnan muotoja.

Alueittain tarkasteltuna monialaisten tilojen osuus on pysynyt ennallaan tai vähentynyt lukuun ottamatta Ahvenanmaata, jossa osuus on kasvanut.

Muu yritystoiminta yleisintä lammas-, vuohi- ja hevostiloilla

Muun yritystoiminnan harjoittaminen vaihtelee paljon tuotantosuunnittain. Yleisintä muu yritystoiminta lammas-, vuohi- ja hevostiloilla. Pienin osuus on lypsykarja- ja sikataloudessa. Monialaisten tilojen osuus on lisääntynyt edellisestä kyselykerrasta eniten kasvihuonetiloilla.

Monet maatilat hankkivat lisätuloja hyödyntämällä koneita silloin, kun niille ei ole maatalouskäyttöä esimerkiksi lumen aurauksessa talvella.

”Käytettävissä oleva aika vaikuttaa paljon mahdollisuuksiin harjoittaa muuta yritystoimintaa. Kotieläintuotanto on sitovaa ja työmäärä on suuri, mikä vähentää mahdollisuuksia muun yritystoiminnan harjoittamiseen”, Luken yliaktuaari Jaana Kyyrä kertoo tiedotteessa.

Kyyrän mukaan nämä tilat yhä useammin teettävät osan töistä urakoitsijalla.

Palkatun työvoiman merkitys suurin Pohjanmaalla

Muu yritystoiminta työllisti noin 20 prosenttia vähemmän henkilöitä vuonna 2016 kuin vuonna 2013.

Muussa yritystoiminnassa työskentelevien henkilöiden määrä on suurin Pohjanmaalla. Siellä muussa yritystoiminnassa työskentelee erityisesti palkattua työvoimaa enemmän kuin muilla alueilla.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä