Olet täällä

Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

Ruokavirasto maksaa vuonna 2018 haettujen viljelijätukien loppuosat kesäkuun aikana.

Maksuun tulevat 13.6.2019 alkaen ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen loppuosat. Loppumaksujen osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta. Myös eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosa (noin 50 %) maksetaan 13.6.2019 alkaen.

Viljelijöille maksetaan 18.6.2019 lähtien lammas- ja vuohipalkkio, EU:n nautaeläinpalkkiot 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta sekä loppuosat perustuesta (noin 5 %), viherryttämistuesta (noin 5 %), nuoren viljelijän EU-tuesta (noin 5 %) ja peltokasvipalkkiosta (noin 5 %). Edellytyksenä maksujen aloittamiselle 18.6.2019 on, että lopulliset tukitasot vahvistetaan valtioneuvoston esittelyssä 13.6.2019.

EU-nautaeläinpalkkioiden loppuosa on tavallista pienempi, koska palkkioiden ennakkoja maksettiin noin 13 miljoonaa euroa etupainotteisesti viime kesän kuivuuden aiheuttamien ongelmien vuoksi. Koska 1.1. ja 15.9.2018 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleista nautaeläimistä maksettiin ennakko poikkeuksellisen korkeana, voi joillekin tuenhakijoille aiheutua tämän vuoksi takaisinperintää nyt lopullisen tuen määrän selvittyä. Tällaisia viljelijöitä ovat esimerkiksi loppuvuoden kuluessa eläinten pidon lopettaneet tai merkittävästi eläimiään vähentäneet.

Rahoituskurin perusteella leikatut EU-tuet maksetaan kesä–heinäkuun vaihteessa

EU:ssa rahoituskurin perusteella leikattuja tukia palautetaan viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2018 yli 2 000 euroa perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota.

Rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan varoja vuosittain maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Jos leikattuja tukia jää käyttämättä, varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa verkkoasiointipalvelu Vipusta.

 

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

mulkkujooseppi

Jälleen kerran voidaan todeta hallinnon saavutusten olevan ala-arvoisia. Ei ole hyvää hallintoa jos 2018 tukia maksetaan 2019 kesällä, joitain jopa 100%. Hallinto töihin tai vaihtoon.

Samankaltaista sisältöä