Olet täällä

Rahoituskurin palautusten maksaminen alkaa 30. syyskuuta ja viljelijätukien ennakoiden viikkoa myöhemmin

Rahoituskurin palautus

Ruokavirasto aloittaa vuoden 2020 rahoituskurin palautusten maksamisen torstaina 30.9.2021. Palautukset maksetaan maatiloille, joille on myönnetty suoria tukia yli 2 000 euroa vuonna 2020. Palautettava summa on yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa.

Rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan vuosittain varoja maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten sekä silloin, kun suorien tukien vuotuiset enimmäismäärät tulevat rahoitusennusteiden mukaan ylittymään. Rahoituskurileikkaus tehdään EU:n rahoittamiin suoriin tukiin. Jos leikattuja tukia jää käyttämättä, varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille. Vuoden 2020 rahoituskuri oli 2,906192 prosenttia.

Luonnonhaittakorvaus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Ruokavirasto aloittaa luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon ennakoiden maksamisen maatiloille 7.10.2021.

Ennakkomaksujen osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä. Normaalisti ennakkona voidaan maksaa 75 prosenttia korvauksesta, mutta osuus on suurempi EU-komission esittämän poikkeuksen ansiosta. Poikkeus on ollut käytössä myös vuosina 2015–2020, joten edeltäviin vuosiin nähden ennakoiden osuus pysyy nyt ennallaan.

Luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan viljelijöille yhteensä noin 418 miljoonaa euroa. Korvauksen loppuosan (noin 15 %) Ruokavirasto maksaa joulukuussa.

Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakkomaksujen yhteissumma on noin 41 miljoonaa euroa. Korvauksen loppumaksun (noin 15 %) hakijat saavat touko–kesäkuussa 2022.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaukset Ruokavirasto maksaa eläintiloille touko–kesäkuussa 2022.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä mainitusta maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijä voi tarkistaa Vipu-palvelusta.

Loppusyksyn maksuaikataulu pysyy ennallaan

Porotalouden eläinkohtainen tuki ja mehiläistalouden pesäkohtainen tuki tulevat maksuun 7.10.2021 alkaen. Porotalouden eläinkohtaista tukea maksetaan noin 4,9 miljoonaa euroa ja mehiläistalouden pesäkohtaista tukea noin 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi lokakuussa maksetaan metsämarjojen ja -sienten varastointituki.

Marraskuussa käynnistyvät ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen maksut. Ympäristökorvauksen ennakoiden osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä.

Joulukuussa maksettavina ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio, EU:n eläinpalkkiot, kansalliset peltotuet ja luonnonhaittakorvauksen loppumaksu.

Yksityiskohtaisempi viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu löytyy Ruokaviraston nettisivuilta

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä