Olet täällä

Luomun ja ympäristönhoidon tukia haettavina

Tänä vuonna voi hakea sekä uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia että uusia luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia. Hallitus on hyväksynyt asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2017.

Asetuksen mukaan viljelijät voivat tänä vuonna hakea luonnonhaittakorvausta ja antaa uuden viisivuotisen luomusitoumuksen. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan myös liittää uutta korvauskelpoista alaa. Yli viiden hehtaarin lisäyksestä tehdään asetuksen mukaisesti uusi sitoumus.

Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia. Kosteikon hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö. Korvausta voidaan hakea myös ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman pinta-alatavoitteet on jo saavutettu ympäristösitoumuksissa ja osassa ympäristösopimuksista. Tämän vuoksi uutta ympäristösitoumusta ei voi antaa, eikä voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voi lisätä uusia korvauskelvottomia aloja. Ympäristösitoumuksen voi kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa siirtää toiselle tai jakaa.

Nyt voimassa olevat ympäristösitoumukset on tehty viideksi vuodeksi. Sitoumuksen tehneelle viljelijälle maksetaan ympäristökorvausta perustason ylittävistä toimenpiteistä, joilla edistetään esimerkiksi ravinteiden tasapainoista käyttöä, valumavesien hallintaa ja peltoluonnon monimuotoisuutta.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö, MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä