Olet täällä

Viljelijätukien valvonnalle hyvä arvosana

Maaseutuviraston tammikuussa tekemästä kyselyssä selvisi, että viljelijät suhtautuvat varsin myönteisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tekemään maataloustukien valvontaan. Valvontojen kohteena olleet viljelijät antavat valvonnalle kokonaisuutena kouluarvosanan 8,21. Arvosana on laskenut hieman kaksi vuotta sitten tehdystä kyselystä, jossa vastaava arvosana oli 8,25.

Vastaajista 46 prosenttia ilmoitti osallistuneensa kunnan järjestämään tukihakukoulutukseen. Koulutusten suosio on kasvanut huomattavasti kahden vuoden takaisesta, jolloin 32 prosenttia viljelijöistä ilmoitti osallistuneensa koulutukseen. Koulutusta myös pidettiin verkkoasiointipalvelu Vipun ohella hyödyllisimpänä tukihakuun liittyvänä palveluna.

Tukimuodoista selkeimpinä vastaajat kokivat perustuen ja luonnonhaittakorvauksen. Ympäristökorvausta, viherryttämistukea ja eläinten hyvinvointikorvausta taas pidettiin epäselvimpinä tukimuotoina.

Vastaajat kokivat, että tukijärjestelmät ovat liian yksityiskohtaisesti säädeltyjä. 95 % vastaajista piti tukijärjestelmien säädöksiä liian yksityiskohtaisina ja etääntyneinä maatalouden todellisuudesta.  Osuus on suurempi kuin vastaavissa aiemmissa kyselyissä.

Noin 80 prosenttia viljelijöistä ilmoitti pitävänsä valvontoja tarpeellisena maataloustukiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Kriittisyys valvontaseuraamusten oikeudenmukaisuutta kohtaan on kuitenkin lisääntynyt aikaisempiin kyselyihin verrattuna. Aiempaa suurempi osa valvontaseuraamuksia saaneista viljelijöistä pitää seurauksia kohtuuttomina suhteessa tehtyyn virheeseen. Lähes kolme neljästä vastaajasta kertoo kuitenkin saaneensa riittävät perusteet tukileikkaukseen tai sanktiointiin.

Lähde: Maaseutuvirasto Mavi

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä